Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil 40 van de 229 vredegerechten sluiten, zodat nog maar één zetel per kanton overblijft. 'Dit is geen plan van Geens, maar van de vrederechters zelf', reageert erevrederechter Jan Nolf. Hij somt drie belangrijke kanttekeningen op.
...

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil 40 van de 229 vredegerechten sluiten, zodat nog maar één zetel per kanton overblijft. 'Dit is geen plan van Geens, maar van de vrederechters zelf', reageert erevrederechter Jan Nolf. Hij somt drie belangrijke kanttekeningen op. Dat het aantal vredegerechten zou dalen, is geen verrassing. Dat kondigde Minister Geens eerder al aan. 'Nu is zijn plan klaar', bericht De Standaard. 'Maar dit plan kwam er deels op verzoek van de vrederechters zelf', nuanceert Nolf. 'Zij waren vragende partij. Want minder vredegerechten, betekent minder verplaatsingen voor de vrederechters.' Nolf benadrukt dat dit haaks staat op de 'vernieuwende weg die Justitie wil inslaan om dichter bij de mensen te staan.' Volgens hem komt er zo niets in huis van een Justitie die naar de burger gaat, maar evolueren we opnieuw naar een situatie waarin de burger naar Justitie moet trekken. 'Het effect van de sluiting van 1 op 5 zittingsplaatsen, zal zijn dat een honderdtachtigtal vredegerechten zullen blijven functioneren als bastions. Zo wordt het plan Turtelboom - de vorige minister van Justitie- volledig onderuit gehaald. De horizontale mobiliteit van het nieuwe gerechtelijke landschap blijft een dode letter. Iedereen sluit zich op in zijn eigen kanton. Terwijl het aanvankelijk de bedoeling was dat vrederechters elkaar zouden afwisselen in de verschillende gerechten.' Tot slot merkt Nolf op dat de indruk die nu gewekt wordt, dat er minder vrederechters zijn, niet klopt. Hij gebruikt daarvoor de term 'het Mexicaanse leger van rechters', woorden die professor Staatsrecht Hendrik Vuye (N-VA) in het verleden ook al in de mond nam. Hiermee doelt hij op korpschef managers, rechters die niet in contact komen met de burgers, maar zich enkel bezig houden met papierwerk. 'Hun aantal is groter dan ooit.'