Jambon zei onder meer dat er wel degelijk Vlaamse begrotingstabellen zijn, waar de oppositie na de regeerverklaring van woensdag om vroeg: 'tussen haakjes: we hebben die tabellen. Ze liggen in een map op mijn bureau op het Martelarenplein. We hebben die tabellen. Maar als de oppositie die vraagt dan ben ik juist geneigd ze niet...