'De Scholengroep Brussel van het GO! heeft een team samengesteld om de radicalisering van Brusselse jongeren tegen te gaan. We willen de funeste invloed van salafistische haatpredikers indammen', zegt Jacky Goris. Een lid van dat team, jihadexpert Montasser AlDe'emeh, bezocht op Goris' vraag verschillende scholen - zijn volledige relaas leest u hier. Moslimkinderen vertelden hem verhalen over martelingen in het graf, over de komst van de antichrist en over kwade geesten die 's nachts in hun lichaam dreigden te kruipen.
...