Dat was de uitkomst van een proceduredebat dat woensdagnamiddag plaatsvond in de bevoegde commissie. Op de agenda stonden resoluties van Ecolo-Groen en cdH-DéFI over het migratiepact. Zoals bekend staat N-VA binnen de meerderheid alleen tegenover MR, CD&V en Open VLD in zijn verzet tegen dat pact.

De MR stelde voor experten uit te nodigen voor een hoorzitting. De coalitiepartners gingen daarmee akkoord, tot onvrede van de oppositie. Volgens Richard Miller (MR) kan zo'n hoorzitting dienen om een en ander uit te klaren, al voegde hij er aan toe dat voor zijn partij de zaken klaar en duidelijk zijn. Het heeft er dus alle schijn van dat de hoorzittingen eerder dienen om wat tijd te winnen en premier Charles Michel de kans te bieden een oplossing te vinden.

Veel tijd om die hoorzittingen te organiseren, is er niet, indien het parlement nog een debat ten gronde wil voeren voor de top van Marrakesh van 10 december, waar het pact wordt goedgekeurd. Daarom is het de bedoeling ten laatste dinsdagmorgen de experten uit te nodigen. Na de middag zou dan de bespreking van de resoluties zelf in commissie plaatsvinden, zodat de teksten donderdag reeds in plenaire aan bod kunnen komen.

Knack voelde alvast zelf enkele experts aan de tand.

Meteen rijst de vraag of de deadline voor de regering om de plooien glad te strijken nog op 10 december ligt, of misschien al op dinsdagnamiddag of eventueel donderdag. In elk geval zit er niet veel rek meer op.

Het kan snel gaan. Het is niet zo dat de tandem Peter De Roover (N-VA)-Filip Dewinter (Vlaams Belang) het land leidt.

Kristof Calvo (Groen)

De oppositie was alleszins niet happig op de organisatie van hoorzittingen. Kristof Calvo (Groen) confronteerde Servais Verherstraeten (CD&V) en Patrick Dewael (Open VLD) met hun uitspraken van vorige week, toen ze zich volmondig achter het pact schaarden. 'Misschien moeten we Guy Verhofstadt en Herman Van Rompuy uitnodigen om het abc van de liberale en christendemocratische grondwaarden te herhalen', laakte hij. 'Dat de regering een slecht figuur slaat, zal mij worst wezen, maar op deze manier organiseert u mee de desinformatie.'

Hij maakte ook brandhout van de piste om een interpretatieve nota over het pact op te stellen. 'Er nu een juridische kwestie van maken, is toegeven dat jullie capituleren', ging Calvo voort. 'Het kan snel gaan. Het is niet zo dat de tandem Peter De Roover (N-VA)-Filip Dewinter (Vlaams Belang) het land leidt. Er is een verpletterende parlementaire meerderheid.'

Verherstraeten riposteerde dat hij geen woord terugneemt van wat hij eerder op het pact zei. 'Maar ik heb de laatste dagen veel desinformatie gelezen en ik zie ook veel haatzaaierij op de sociale media. Om dat te counteren heeft een hoorzitting hoe dan ook een meerwaarde.' Hij merkte nog op dat er zo vaak hoorzittingen plaatsvinden in het parlement. 'Als ik nu hoor dat dit louter vertragingsmanoeuvres zijn, dan zal ik dat argument nog veel moeten herhalen.'

Patrick Dewael ziet er een unieke gelegenheid in om zo objectief mogelijk voor 10 december het debat te voeren 'en een pak onzin dat over het pact is verteld de wereld uit te helpen'. Hij verwees daarbij naar de discussie die indertijd over het vrijhandelsakkoord met Canada (CETA) plaatsvond. 'Dat debat heeft voor de maatschappij zin gehad en de materie geobjectiveerd.'

Voor N-VA hield De Roover zich opvallend afzijdig, behalve over de te volgen procedure. De partij wilde niet a priori in het kamp van de tegenstanders worden ingedeeld bij de beslissing welke experten worden uitgenodigd.

Dat was de uitkomst van een proceduredebat dat woensdagnamiddag plaatsvond in de bevoegde commissie. Op de agenda stonden resoluties van Ecolo-Groen en cdH-DéFI over het migratiepact. Zoals bekend staat N-VA binnen de meerderheid alleen tegenover MR, CD&V en Open VLD in zijn verzet tegen dat pact.De MR stelde voor experten uit te nodigen voor een hoorzitting. De coalitiepartners gingen daarmee akkoord, tot onvrede van de oppositie. Volgens Richard Miller (MR) kan zo'n hoorzitting dienen om een en ander uit te klaren, al voegde hij er aan toe dat voor zijn partij de zaken klaar en duidelijk zijn. Het heeft er dus alle schijn van dat de hoorzittingen eerder dienen om wat tijd te winnen en premier Charles Michel de kans te bieden een oplossing te vinden.Veel tijd om die hoorzittingen te organiseren, is er niet, indien het parlement nog een debat ten gronde wil voeren voor de top van Marrakesh van 10 december, waar het pact wordt goedgekeurd. Daarom is het de bedoeling ten laatste dinsdagmorgen de experten uit te nodigen. Na de middag zou dan de bespreking van de resoluties zelf in commissie plaatsvinden, zodat de teksten donderdag reeds in plenaire aan bod kunnen komen.Knack voelde alvast zelf enkele experts aan de tand.Meteen rijst de vraag of de deadline voor de regering om de plooien glad te strijken nog op 10 december ligt, of misschien al op dinsdagnamiddag of eventueel donderdag. In elk geval zit er niet veel rek meer op.De oppositie was alleszins niet happig op de organisatie van hoorzittingen. Kristof Calvo (Groen) confronteerde Servais Verherstraeten (CD&V) en Patrick Dewael (Open VLD) met hun uitspraken van vorige week, toen ze zich volmondig achter het pact schaarden. 'Misschien moeten we Guy Verhofstadt en Herman Van Rompuy uitnodigen om het abc van de liberale en christendemocratische grondwaarden te herhalen', laakte hij. 'Dat de regering een slecht figuur slaat, zal mij worst wezen, maar op deze manier organiseert u mee de desinformatie.'Hij maakte ook brandhout van de piste om een interpretatieve nota over het pact op te stellen. 'Er nu een juridische kwestie van maken, is toegeven dat jullie capituleren', ging Calvo voort. 'Het kan snel gaan. Het is niet zo dat de tandem Peter De Roover (N-VA)-Filip Dewinter (Vlaams Belang) het land leidt. Er is een verpletterende parlementaire meerderheid.'Verherstraeten riposteerde dat hij geen woord terugneemt van wat hij eerder op het pact zei. 'Maar ik heb de laatste dagen veel desinformatie gelezen en ik zie ook veel haatzaaierij op de sociale media. Om dat te counteren heeft een hoorzitting hoe dan ook een meerwaarde.' Hij merkte nog op dat er zo vaak hoorzittingen plaatsvinden in het parlement. 'Als ik nu hoor dat dit louter vertragingsmanoeuvres zijn, dan zal ik dat argument nog veel moeten herhalen.'Patrick Dewael ziet er een unieke gelegenheid in om zo objectief mogelijk voor 10 december het debat te voeren 'en een pak onzin dat over het pact is verteld de wereld uit te helpen'. Hij verwees daarbij naar de discussie die indertijd over het vrijhandelsakkoord met Canada (CETA) plaatsvond. 'Dat debat heeft voor de maatschappij zin gehad en de materie geobjectiveerd.'Voor N-VA hield De Roover zich opvallend afzijdig, behalve over de te volgen procedure. De partij wilde niet a priori in het kamp van de tegenstanders worden ingedeeld bij de beslissing welke experten worden uitgenodigd.