De afgevaardigden hebben zo voor het eerst erkend dat de handel van huiden, hoorns, hoeven en beenderen van giraffen, een bedreiging vormt voor het voortbestaan van de soort. Het besluit betekent dat de legale handel in producten van giraffen, inclusief trofeejagen, nu aan wereldwijde controle wordt onderworpen. Het voorstel heeft niettemin tot een verhit debat geleid. Met name Botswana, Zuid-Afrika en Tanzania verklaarden dat er weinig bewijs is dat de internationale handel de oorzaak is van de daling van het aantal giraffen. Volgens de meest recente cijfers van de IUCN, de internationale unie voor natuurbescherming, is de populatie van de Afrikaanse giraffen de afgelopen drie decennia met ongeveer 40 procent gedaald en zijn er nog minder dan 100.000 dieren van de soort. (Belga)

De afgevaardigden hebben zo voor het eerst erkend dat de handel van huiden, hoorns, hoeven en beenderen van giraffen, een bedreiging vormt voor het voortbestaan van de soort. Het besluit betekent dat de legale handel in producten van giraffen, inclusief trofeejagen, nu aan wereldwijde controle wordt onderworpen. Het voorstel heeft niettemin tot een verhit debat geleid. Met name Botswana, Zuid-Afrika en Tanzania verklaarden dat er weinig bewijs is dat de internationale handel de oorzaak is van de daling van het aantal giraffen. Volgens de meest recente cijfers van de IUCN, de internationale unie voor natuurbescherming, is de populatie van de Afrikaanse giraffen de afgelopen drie decennia met ongeveer 40 procent gedaald en zijn er nog minder dan 100.000 dieren van de soort. (Belga)