Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) stuurt een regeringscommissaris naar faciliteitengemeente Linkebeek. De regeringscommissaris moet op de eerstvolgende gemeenteraad vaststellen of er een geldige voordrachtsakte voor een kandidaat-burgemeester op tafel ligt.

'Onwettige situatie'

Bijna drie jaar na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 heeft Linkebeek nog steeds geen benoemde burgemeester. Damien Thiéry werd er al twee keer voorgedragen, maar de Vlaamse regering wees die voordracht af wegens overtredingen van de taalwetgeving.

In het Vlaams parlement stelde Vlaams minister Homans al verschillende keren een einde te willen maken aan die onwettige situatie. En dit door of een parlementair initiatief of door het sturen van een regeringscommissaris. Aangezien er vandaag binnen de meerderheid geen consensus bestaat om een structurele oplossing uit te werken met een wijziging van het gemeentedecreet, vindt de minister het nu genoodzaakt een regeringscommissaris naar Linkebeek te sturen.

'Al sinds 2007'

"De problemen in de faciliteitengemeente Linkebeek slepen al sinds 2007 aan. Sedert de verkiezingen van 2012 werd Damien Thiéry tot tweemaal toe voorgedragen als burgemeester. Die voordracht werd telkens door de Vlaamse regering -wegens overtredingen van de taalwetgeving- geweigerd. Dat werd iedere keer door het hoogste administratieve rechtscollege van dit land, de Raad van State en met name de tweetalige algemene vergadering ervan, bijgetreden", zegt Homans.

De regeringscommissaris moet nu aan die onwettige situatie een einde maken. Het kan niet dat een gemeentebestuur weigert de wet na te leven. "Die commissaris zal in de eerste plaats moeten vaststellen of de gemeenteraad de wet uiteindelijk toch toepast en de uitspraken van de Raad van State respecteert, met name door een geldige voordrachtsakte voor een kandidaat-burgemeester in te dienen". (Belga/WB)

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) stuurt een regeringscommissaris naar faciliteitengemeente Linkebeek. De regeringscommissaris moet op de eerstvolgende gemeenteraad vaststellen of er een geldige voordrachtsakte voor een kandidaat-burgemeester op tafel ligt. Bijna drie jaar na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 heeft Linkebeek nog steeds geen benoemde burgemeester. Damien Thiéry werd er al twee keer voorgedragen, maar de Vlaamse regering wees die voordracht af wegens overtredingen van de taalwetgeving. In het Vlaams parlement stelde Vlaams minister Homans al verschillende keren een einde te willen maken aan die onwettige situatie. En dit door of een parlementair initiatief of door het sturen van een regeringscommissaris. Aangezien er vandaag binnen de meerderheid geen consensus bestaat om een structurele oplossing uit te werken met een wijziging van het gemeentedecreet, vindt de minister het nu genoodzaakt een regeringscommissaris naar Linkebeek te sturen. "De problemen in de faciliteitengemeente Linkebeek slepen al sinds 2007 aan. Sedert de verkiezingen van 2012 werd Damien Thiéry tot tweemaal toe voorgedragen als burgemeester. Die voordracht werd telkens door de Vlaamse regering -wegens overtredingen van de taalwetgeving- geweigerd. Dat werd iedere keer door het hoogste administratieve rechtscollege van dit land, de Raad van State en met name de tweetalige algemene vergadering ervan, bijgetreden", zegt Homans. De regeringscommissaris moet nu aan die onwettige situatie een einde maken. Het kan niet dat een gemeentebestuur weigert de wet na te leven. "Die commissaris zal in de eerste plaats moeten vaststellen of de gemeenteraad de wet uiteindelijk toch toepast en de uitspraken van de Raad van State respecteert, met name door een geldige voordrachtsakte voor een kandidaat-burgemeester in te dienen". (Belga/WB)