In de Kamer legde het FAVV woensdag uit dat er geen systematische analyses gebeuren naar fipronil, het middel tegen bloedluizen dat aangetroffen werd in eieren. Maar de Hoge Gezondheidsraad bracht reeds in 2016 het rapport uit en dat document maakte de instantie ook over naar de ministers van Volksgezondheid en Leefmilieu, hun diensten en de betrokken agentschappen zoals het FAVV.

In het rapport waarschuwt de Hoge Gezondheidsraad niet alleen voor de negatieve effecten op het milieu, maar ook voor de gevolgen voor de mens. De onderzochte insecticiden, waaronder fipronil, 'veroorzaken neurotoxiciteit'. 'Fipronil heeft vermoedelijk een negatieve invloed op het endocrien systeem (het hormoonstelsel, nvdr.). Het foetaal leven en de kindertijd zijn kritieke blootstellingsperiodes', klinkt het.

De Hoge Gezondheidsraad pleit voor een preventieve aanpak van de risico's verbonden aan het middel. 'We benadrukken dat de klassieke toxicologie niet volstaat voor dit type product, en voor pesticides in het algemeen, vooral omwille van de 'cocktaileffecten' en de nog niet goed gekende effecten op embryo's', verduidelijkt Marie-Louise Scippo. Zij schreef mee aan het rapport en is lid van het wetenschappelijk comité van het FAVV.

In de Kamer legde het FAVV woensdag uit dat er geen systematische analyses gebeuren naar fipronil, het middel tegen bloedluizen dat aangetroffen werd in eieren. Maar de Hoge Gezondheidsraad bracht reeds in 2016 het rapport uit en dat document maakte de instantie ook over naar de ministers van Volksgezondheid en Leefmilieu, hun diensten en de betrokken agentschappen zoals het FAVV. In het rapport waarschuwt de Hoge Gezondheidsraad niet alleen voor de negatieve effecten op het milieu, maar ook voor de gevolgen voor de mens. De onderzochte insecticiden, waaronder fipronil, 'veroorzaken neurotoxiciteit'. 'Fipronil heeft vermoedelijk een negatieve invloed op het endocrien systeem (het hormoonstelsel, nvdr.). Het foetaal leven en de kindertijd zijn kritieke blootstellingsperiodes', klinkt het. De Hoge Gezondheidsraad pleit voor een preventieve aanpak van de risico's verbonden aan het middel. 'We benadrukken dat de klassieke toxicologie niet volstaat voor dit type product, en voor pesticides in het algemeen, vooral omwille van de 'cocktaileffecten' en de nog niet goed gekende effecten op embryo's', verduidelijkt Marie-Louise Scippo. Zij schreef mee aan het rapport en is lid van het wetenschappelijk comité van het FAVV.