1. Mobiliteit

Dirk Lauwers (UGent en UAntwerpen): 'De Vlaamse regering wil 300 miljoen euro investeren in de fietsinfrastructuur. Ook wat de omschakeling naar milieuvriendelijke vervoersmiddelen betreft, de zogenaamde modal shift, is ze behoorlijk ambitieus: ze wil naar 40 procent duurzame verplaatsingen, dus met de fiets, het openbaar vervoer enzovoorts. Anderzijds trekt ze maar 10 miljoen euro extra uit voor De Lijn, dat is wellicht minder dan de inflatie. Die 40 procent is dus misschien wat te ambitieus.
...