Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Einde van vragenuurtje

Het vragenuurtje is afgelopen.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Ducarme: nultolerantie voor risico's in voedingssector

Minister Denis Ducarme: 'Zoals ik maandag zei in de Commissie: we moeten een beleid van nultolerantie voeren tegenover al degenen die uit winstbejag bijkomende risico's verkopen aan de consumenten.'

'Niets verhinderde het FAVV om zijn controles op te voeren,' verzekert hij Annick Lambrecht (SP.A).

Minister Ducarme heeft de sector uitgenodigd om zelf voorstellen te doen om de crisis te boven te komen. Morgen verwacht hij van het Voedselagentschap een rapport met de stappen die ze ondernomen hebben bij de controles van VEVIBA.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Niet alleen het vlees is rot, het is ons systeem dat rot is'

'Ik geef u gelijk: dit zijn maffiapraktijken,' herhaalt Anne Dedry (Groen) de kritiek van de minister op VEVIBA. 'Niemand gelooft nog dat dit een geïsoleerd incident is.'

'Niet alleen het vlees is rot, het is ons systeem dat rot is. Deze regering is niet ernstig genoeg. Ze moet daadkrachtig de maffioso aanpakken. U, minister, moet ervoor zorgen dat het Voedselagentschap voldoende middelen heeft.'

Ze vraagt de minister of hij weet heeft van nog meer fraudedossiers in de voedingsindustrie.

Nele Lijnen (Open Vld): 'Afschuw en afkeuring is wat ik voel voor een bedrijf als VEVIBA. De hoofschuldige is vandaag het bedrijf. Maar iedereen is slachtoffer: de consument, de boeren, de slagers, de supermarkten, alle bonafide bedrijven van de sector. Ieder schandaal is een vertrouwenscrisis.'

'Ik verwacht daadkracht. Volksgezondheid was dan misschien niet in gevaar, maar mijn maag keert bij het idee dat kinderen vlees van 12 jaar oud zouden gegeten hebben. Dat is op ethisch vlak 12 bruggen te ver.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Hoeveel langer nog gaat u de leugens van het Voedselagentschap afdekken?'

Het schandaal met rundervlees van VEVIBA blijft voor deinig zorgen. Volgens Jean Marc-Delizée (PS) zijn er geen lessen getrokken uit de Fipronilcrisis van afgelopen zomer. Hij vraagt zich af of de communicatie van de minister met het Voedselagentschap spaak loopt.

'Hoeveel vertrouwen kunnen de mensen nog hebben in het vlees op hun bord?' vraagt Annick Lambrecht (SP.A). 'Elke dag horen we iets nieuws. Op zo'n moment zouden toch alle alarmbellen moeten afgaan bij ons Voedselagentschap? Maar wat kwam de directeur ons vertellen in het parlement? Dat hij anderhalf jaar niets heeft gedaan omdat het dossier in handen was van het gerecht.'

'Wat blijkt nu? Dat het agentschap helemaal niet moest wachten op Justitie. Het Voedselagentschap mocht het bedrijf schorsen en sluiten, mar achtien maanden lang ondernam het geen enkel intiatief. Achtien maanden lang aten wij dat vlees.'

'Hoeveel langer nog gaat u de leugens van FAVV-topman Herman Diricks afdekken?'

Raoul Hedebouw (PVDA) stelt de minister dezelfde vraag: 'Zal men verder toestaan dat men hier het parlement komt beliegen?'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Het Monitoringcomité bevestigt het goede werk'

'De inleiding van mevrouw Wouters heeft niks te maken met de werkelijkheid, maar bon, dat zijn we gewoon,' begint Begrotingsminister Sophie Wilmès (MR) haar verdediging.

'Het Monitoringcomité bevestigt het goede werk: een tekort dat nooit zo laag is geweest in de laatste tien jaar.' Maar het werk is nog niet af, beaamt Wilmès. Dat er aanpassingen nodig zijn, is ook logisch, zegt ze: de begroting werd negen maanden geleden opgesteld. 'Onze experten zijn nu aan het werken en het analyseren.'

Ze lijst enkele elementen op die voor het gat in de begroting gezorgd hebben, zoals de indexering die de kosten voor de uitkering omhoog geduwd heeft. Maar de 180.000 gecrëerde jobs zijn geen fictie, klinkt het nog.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'De modelstaat van de Zweedse coalitie is een grote luchtballon'

Meerderheid en oppositie willen meer weten over het rapport van het Monitoringcomité, dat een gat in de begroting ten belope van 1,4 miljard euro vaststelt.

Aldi Carcaci (PP) spreekt van 'alarmerende cijfers'. 'Zoals ieder jaar stelt ik vast dat uw maatregelen niet ver genoeg gaan. We moeten de zaken veel strenger aanpakken. U zal nieuwe maatregelen moeten nemen om de uitgaven te beperken, wat onaanvaardbaar is voor de burgers die nu al zwaar moeten inleveren door de maatregelen van de regering.'

'Waar zal u nu 4,5 miljard vinden zonder in de zakken van de werknemers te zitten of van de uitkeringsgerechtigden?'

Johan Klaps (N-VA) verdedigt het regeringsbeleid. 'De regering is aan haar taak begonnen met een gigantisch tekort van 3 procent, we hebben al tweederde van dat probleem opgelost. We gaan nog ongeveer 700 miljoen nodig hebben, maar ons doel moet eigenlijk die 1,4 miljard zijn. We moeten de maatschappij voorbereiden op de mindere jaren die onvermijdelijk gaan komen.'

'Die inspanningen gaan dan toch aan de uitgavenzijde moeten liggen. We zijn nog steeds een land met een zeer groot overheidsbeslag.'

'Het paradepaardje van het begrotingsevenwicht hebt u vorig jaar al losgelaten,' stelt Veerle Wouters (Vuye & Wouters) vast. 'Ik kan alleen maar vaststellen dat we de factuur niet alleen naar doorsturen naar de kinderen, maar ook naar de kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ik heb de indruk dat we hier Guy Verhofstadt aan het werk zien. De modelstaat van paars was een puinhoop, de modelstaat van de Zweedse coalitie is een grote luchtballon.'

Roel Deseyn (CD&V): 'We zijn er nog niet, maar we bekritiseren de recepten niet. De keuzes die gemaakt zijn, zijn de juiste. Het recept van jobs, jobs, jobs is de beste manier om de begroting op orde te krijgen.'

Hij wil de ambitie van de regering te horen krijgen.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Dewinter pleit voor legerdienst als middel voor integratie

Filip Dewinter (Vlaams Belang) pleit voor een herinvoering van de legerdienst.

'Het is een discussie die geregeld terugkomt: het al dan niet herinvoeren van de legerdienst. Ik noteer dat voglens een peiling 66 procent voorstander is van het herinvoeren van de legerdienst of gemeenschapsdienst.' Hij wijst erop dat Zweden stappen nam in die richting en dat ook de Franse president Macron eraan denkt.

'U bent geen voorstander, minister. Ik ben wel voorstander. Het is een kwestie van respect, burgerzin en solidariteit en - u zal het uit mijn mond misschien niet graag horen - alle maatschappelijke groepen te integreren.'

Defensieminister Steven Vandeput (N-VA): 'Het systeem was niet helemaal eerlijk. Dames konden niet deelnemen aan de legerdienst. En die legerdienst bleek ook niet zó verplicht: slechts 20 procent bleek beschikbaar voor legerdienst.'

'Van die dienstplichtigen waren er heel wat weinig gemotiveerd. Wat wij nodig hebben zijn nét gemotiveerde soldaten.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

De Block maakt zich kwaad over 'zoveel ellende die over mij is gestort'

Minister Maggie De Block spreekt van foute informatie die verspreid werd. 'Ik ben stomverbaasd over de verklaringen die de afgelopen dagen werden afgelegd.' Volgens haar hebben de vragenstellers niet de moeite genomen om zich juist te informeren.

Na een lang en technisch antwoord komt Kamervoorzitter Siegfried Bracke tussen met de vraag om haar antwoord af te ronden.

'Met zoveel ellende die over mij is gestort heb ik het recht om mijn antwoord te geven,' zegt ze geërgerd.

Nadat ze nog even verdergaat, ziet Bracke zich genoodzaakt haar microfoon uit te zetten, zodat de minister niet anders kan dan weer te gaan zitten.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Geen gratis preventie screening op borstkanker

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) krijgt vragen over borstkankerscreening. Vorige week trok ze een nieuwe maatregel - die voorzag in gratis preventieve screening - op het laatste moment in.

'U hebt gewoon beslist om de terugbetaling te beperken, zonder communicatie,' verwijt Daniel Senesael (PS) de minister. 'Wanneer gaat u op uw beslissing terugkomen?'

Véronique Caprasse (DéFi) zegt dat de minister 'paniek' veroorzaakt heeft door haar communicatie. Het intrekken van de maatregel treft vooral Franstalige vrouwen, klinkt het, omdat zij meer kiezen voor een preventieve screening.

Catherine Fonck (cdH) stelt zich vragen bij de werkwijze van De Block. 'U hebt een slecht signaal gegeven, u bent een stap te ver gegaan, u bent te snel gegaan U sprak van een KB dat opgeschort werd, maar u had het wel ondertekend.' Ze wijst erop dat 20 procent van de vrouwen borstkanker krijgt voor ze 50 worden. 'De screening in België is nog onvoldoende.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Gepikeerde premier Michel wil 'geen lessen' van SP.A

Premier Charles Michel is niet gediend met de kritiek van de oppositie en haalt fel uit.

'Ik ben verbaasd dat geen enkel lid van de oppositie gesproken heeftover veiligheid, bevoorradingszekerheid, de energietarieven of de akkoorden van Parijs. We moeten een balans zoeken op korte, middellange en lange termijn.'

'We hebben de laatste jaren bewijs getoond van ons vermogen om politieke hervormingen door te voeren.' Een gepikeerde premier Michel verwijst naar de taxshift, de modernisering van de arbeidsmarkt, en het veiligheidsbeleid.

'180.000 jobs gecreëerd, dat is de beste manier om tegen de armoede te strijden, mevrouw Temmerman,' klinkt het. Hij heeft van de SP.A-politica 'geen lessen te krijgen'.

Michel de Lamotte (CDH) vindt de harde toon van de premier niet nodig. 'Als de argumenten sterk zijn, moet u niet roepen.'

Hij stelt vast dat hij geen antwoord kreeg op zijn antwoorden, en dat de premier het energiedossier misschien onvoldoende in handen heeft. 'Uw geloofwaardigheid wordt in vraag gesteld door de regering en door de meerderheidsfracties.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Wat is nog de rol van Marghem, behalve olie op het vuur gooien?'

De eerste vragen zijn voor premier Charles Michel, over het energiebeleid.

Michel de Lamotte (CDH): 'Sinds vier maanden geleden slaagt de regering er niet in het Energiepact te ondertekenen. U zei toen: ik zal niemand het Energiepact laten dwarsbomen.'

'Vandaag voelen wij, na het Energiepact, een nieuwe breuk in uw meerderheid, rond uw minister van Energie.'

De Lamotte wil van de premier weten of hij het energiedossier al in handen genomen heeft. 'Wat is nog de rol van de Energieminister, behalve olie op het vuur gooien? Heeft de regering nog vertrouwen in haar?'

'Eén op de vijf gezinnen leeft vandaag in energiearmoede, mijnheer de premier,' zegt Karin Temmerman (SP.A). 'De discussie over het Energiepact zit vast. Sommigen beweren dat het vast zit omdat ze twijfelen aan de betaalbaarheid van de energiefactuur.'

'Dat is redelijk cynisch voor een regering die er zelf voor zorgde dat de elektriciteitsprijs stijgt. Voor heel veel gezinnen is het sinds 3 jaar 350 meer in hun factuur door de BTW-stijging die u hebt gestemd.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Voedselagentschap ligt onder vuur

Het vleesschandaal bij de groep Verbist heeft ervoor gezorgd dat het Voedselagentschap FAVV voor de tweede keer in een jaar zware kritiek krijgt op haar werking. Minister Ducarme eiste intussen een audit, de oppositie vroeg zelfs om het ontslag van topman Herman Diricks.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

714 miljoen is binnen handbereik

Die 714 miljoen is makkelijker te vinden dan het klinkt. Het Monitoringcomité schat de economische groei een stuk bescheidener in dan andere instellingen. De regering kan ervoor kiezen om toch van een grotere groei uit te gaan - een grotere economie betekent meer inkomsten, en dus een kleiner begrotingstekort. Bovendien is er discussie over een rits maatregelen die al dan niet van structurele aard zijn. Het Monitoringcomité houdt die uit de begroting, maar de regering kan die opnieuw in de tabellen plaatsen.

Dat wordt vooral een kwestie van politieke evenwichten zoeken: de regering-Michel wil geen beleid van financiële fata morgana's voeren, maar in een verkiezingsjaar zijn zware bijkomende belastingen politieke zelfmoord.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Begrotingscontrole valt tegen

De regering-Michel weet wat haar te doen staat: geld vinden. Volgens het Monitoringcomité valt het gat in de begroting voor dit jaar 1,4 miljard groter uit dan verwacht - een tekort van zo'n 3 miljard was sowieso ingecalculeerd, maar dat wordt nu 4,5 miljard. Tenminste als ons land het door Europa opgelegde besparingsritme aanhoudt. Doet de regering dat niet, dan is een bijkomende besparing van 714 miljoen voldoende, al dreigt ze dan een uitbrander van Europa te krijgen.