Dat N-VA het Australisch model wil invoeren op Europese bodem is ondertussen geweten. De partij stelt voor dat de Europese Unie zich volop toelegt op het sluiten van akkoorden met landen in Noord-Afrika. Bedoeling is dat smokkelbootjes op de Middellandse Zee voortaan worden teruggestuurd naar centra in pakweg Tunesië.
...