Hervorming bestuur en toezicht OCMW’s zorgt voor hoogspanning in Brussels Parlement

(Belga) Het Brussels Parlement keurt later op de dag wellicht de ordonnantie goed die de bestaande wetgeving voor de OCMW’s moderniseert en stroomlijnt. Tijdens de bespreking in plenaire zitting vrijdagvoormiddag kreeg MR-fractieleider Vincent De Wolf een woedeaanval toen zijn voorstel om de stemming met een maand uit te stellen voor een overleg met de Conferentie van Burgemeesters op een koude steen viel.

De ordonnantie moet de bestaande wetgeving over de Brusselse OCMW’s moderniseren, vereenvoudigen en stroomlijnen, zodat de voogdij eenvoudiger en efficiënter kan verlopen. Zo wordt de dubbele voogdij afgeschaft. Het Verenigd College wordt als enige bevoegd voor de controle van de beslissingen van het OCMW. De gemeente blijft bevoegd voor de goedkeuring van de begroting, de rekeningen en het oprichten van organisaties onder ‘hoofdstuk 12′. Het wordt ook mogelijk om beslissingen die duidelijk illegaal zijn rechtstreeks te vernietigen, waardoor de voogdijprocedure aanzienlijk ingekort wordt. Daarnaast worden een aantal maatregelen ingevoerd die het goed bestuur bij OCMW’s moet verhogen. Zo moeten de OCMW’s een driejarenplan opstellen samen met de begroting. Er wordt ook werk gemaakt van interne controle op het management, de middelen, de procedures,… Tenslotte wordt ook het management gemoderniseerd met onder meer de verplichting om een directeur human resources en een directeur sociale actie aan te stellen, en om een directiecomité op te richten. MR-fractieleider en burgemeester van Etterbeek Vincent De Wolf ontstak bij de bespreking in een ‘Franse colère’, ook al had zijn fractie in commissie de tekst goedgekeurd. “Amateurisme, deloyaal gedrag, leugens en slecht bestuur”, klonken zijn verwijten. Hoewel de regering beweerde dat alle actoren geconsulteerd werden, is er geen overleg geweest met de burgemeesters. “In naam van goed bestuur, schaalvoordelen en de vermindering van het aantal mandatarissen, heeft deze tekst tot doel om de autonomie van de OCMW’s te verhogen door een groot deel van de financiële voogdij door de gemeenten te schrappen”, fulmineerde De Wolf. “Een OCMW kan morgen vrij beslissen om het personeelskader, de barema’s en uitgaven te verhogen, zonder enige controle, terwijl de gemeenten wettelijk verplicht zijn om de deficieten van de OCMW’s te dekken.” Hij vroeg een uitstel van de stemming met een maand om ook de Conferentie van Burgemeesters te consulteren. Volgens hem waren ook burgemeesters uit andere fracties, zoals parlementsvoorzitter en burgemeester van Sint-Gillis Charles Picqué, daar voorstander van. In haar repliek zei minister Céline Fremault niet onder de indruk te zijn van de woedeaanval van De Wolf. Ze wees op de lange parlementaire weg die de tekst reeds had afgelegd en het advies dat aan Brulocalis werd gevraagd. (Belga)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content