Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Jan Herregods
door Jan Herregods

Vragenuurtje afgelopen

Het vragenuurtje is afgelopen bedankt om bij ons te volgen.

Lees hier: N-VA wil cipiers opvorderen: 'Kan de regering geen Termontje doen?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Langdurig zieken: 'Wanneer worden de afspraken wetten?'

Drie samengevoegde vragen over langdurig zieken voor minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

Jan Spooren (N-VA): 'Iederen weet dat als er maatregelen genomen worden in de pensioenen, er ook moeten genomen worden in de arbeidsongeschiktheid.'

'Elke begrotingsgesprekken worden er afspraken gemaakt, maar er is nog niets in de praktijk gebracht.'

'Wanneer wordt het KB van het reïntegratieplan gepubliceerd. Zijn de onderhandelingsgesprekken al gestart.'

'Hoe zit het met een responsabiliseringssysteem voor werkgevers en werknemers.'

Karin Jiroflée (SP.A): 'De cijfers van het aantal langdurig zieken liegen er niet om. Het is op voor de meeste mensen. Werkbaar werk door deze regering? Vergeet het maar.'

'Hoe wil u de langdurig zieken weer aan het werk krijgen?'

Raoul Hedebouw (PVDA): 'Naar wat voor maatschappij gaan we, als één op de tien leeggewrongen wordt?'

'Wat zijn de oorzaken? Er is de chronische stress, burn-outs, depressies. De mensen zijn moegewerkt. We zijn een van de meest productieve economieën, maar de mensen worden gepest, en de regering haalt alle maatregelen weg waardoor de mensen wat kunnen uitblazen.'

Maggie De Block (Open VLD): 'We moeten in de sociale zekerheid erover waken dat het geld toekomt aan wie het echt nodig heeft. We willen een positiever verhaal maken voor langdurig zieken die wel nog in staat zijn om werk te doen, en hun niet gedwongen thuis te zetten.'

'We moeten wel de regels en wetten volgen. Er zijn al twee goedgekeurde KB's en die zijn nu aan de wettelijk verplichte consultatierondes bezig.'

'We willen werk maken van werk op maat, en zullen de werkgevers ook responsabiliseren. We zullen ook extra inzetten op responsabilisering.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Fiscaal regisme deeleconomie: 'Wat met zelfstandigen in bijberoep?'

Vier samgengevoede vragen voor de minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open VLD) over het fiscaal regime van de deeleconomie.

Patricia Ceysens (Open VLD): 'De deeleconomie is booming business. De informaliteit krijgt nu een goed kader, en maakt een stuk zwart wit. Dit kan een opstapje zijn naar ondernemerschap.'

'Wanneer zal het in voege gaan en verder vorm krijgen?'

Griet Smaers (CD&V): 'Wat betekent de nieuwe regeling? Er zou mogelijkheid zijn om een bedrijfswagen in te zetten voor Uber-dienstverlening. Hoe moet het daarmee. Wat betekent de nieuwe regeling voor de zelfstandigen in bijberoep?'

Gautier Calomne (MR): 'Wat zijn de grenzen om niet in concurrentie te gaan met de bestaande sectoren? Welke sectoren zullen ontsnappen aan dat nieuwe kader?'

Gilles Vanden Burre (Ecolo): 'Is de aanslagvoet hetzelfde voor alle activiteiten? Is er geen riscio op discriminatie tussen verschillende personen die dezelfde diensten aanbieden?'

Alexander De Croo: 'Een heel groot deel van de deeleconomie zit in een grijze zone. Veel mensen willen duidelijkheid.'

'Wij stellen voor dat alle activiteiten die via een elektroinsch platform worden georganiseerd worden samengevoegd aan een tarief van 10% aan de basis.'

'Dan moet er een onderscheid gemaakt worden tussen wie meer of minder dan 5000 euro per jaar verdient.'

'Dit is een eenvoudige fiscaliteit die aansluit bij de deeleconomie: eenvoudig en transparant. We zouden globaal die richting moeten uitgaan.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Detachering: 'We zijn niet tegen mobiliteit, maar willen sociale dumpin aanpassen'

Catherine Fonck (cdH) heeft een vraag over sociale dumping.

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V): 'Ik betreur het dat lidstaten zich keren tegen de richtlijn over de detachering.'

'Ik pleit dat dit een eerste stap zou zijn, zeker in ons land. Dit kan inspelen op een probleem, namelijk de oneerlijke concurrentie. We zijn niet tegen mobiele werknemers in Europa. Maar dat moet zorgen voor gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Geens somt verwezenlijkingen op: Besparingen bevroren in 2016

Ook Koen Geens, minister van Justitie antwoordt op de vragen:

'Ik ben hier niet om de polemieken te voeren, wel om enkele feiten mee te geven.'

Geens somt een aantal verwezenlijkingen van zijn beleid op:

'In 2015 hebben we 1.000 gevangenen zonder verblijfsvergunning kunnen repatriëren.'

Hij benadrukt de verwezenlijkingen op het vlak van elektronisch toezicht en het wetsontwerp dat de voorhechtenis regelt.

'Ik weet dat er te weinig personeel is nu. Maar het gemiddelde in Europa is drie gevangenen voor cipier. Bij ons is het 1,68. Omdat de installaties en werkomstandigheden verouderd zijn.'

'Het is nergens de bedoeling om 10% lineair te besparen.'

'Mensenrechten en stakingsrecht kunnen niet tegelijk absoluut gegarandeerd worden'

'U kan niet zeggen dat ik niet alles gedaan heb om de overbevolking te bestrijden.'

'Het protocol voorziet een bevriezing van de besparingen voor 2016. Hoe kan men beter het vertrouwen van de vakbonden winnen. Dat betekent dat er 305 extra recruteringen komen boven op de 100 in het kader van de terreurmaatregelen.'

'De humanitaire situatie op het terrein wordt van heel dichtbij opgevolgd. Wij proberen een minimumsbezetting te behouden tijdens de staking. '

'Er zijn twee zaken die niet te verzoenen zijn. De mensenrechten enerzijds en het stakingsrecht anderzijds. Beiden kunnen niet absoluut gegarandeerd worden.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Charles Michel: 'België bij laatste landen zonder minimale dienstverlening in gevangenissen'

Premier Charles Michel antwoordt op de vele vragen:

'De toestand is ernstig. We moeten hier niet het proces over het verleden maken.'

'De regering heeft met alle elementen rekening gehouden om een constructieve dialoog te houden met de betrokken partijen. We hebben een aantal lijnen kunnen uitzetten om beter te kunnen zorgen voor de gevangenen en geïnterneerden.'

'We hebben met de minister van justitie onze verantwoordelijkheid genomen.'

'Vorige week heeft de kern een duidelijk mandaat gegeven voor een onderhandeling. We hebben op vrijdag 8 mei een protocolakkoord overeengekomen tussen de regering en de vertegenwoordigers van de gevangenissen.'

'Maar dat is afgewezen door hun basis in Brussel, en dat is heel jammer.'

'We hebben nadien onze verantwoordelijkheid genomen om het leger in te zetten.'

'Voor de toekomst is het belangrijk dat we overeengekomen zijn om vanaf morgen een bijkomend mandaat ge geven aan de minister van Justitie.'

'We zullen voorstellen doen die te maken hebben met de bestrijding van de overbevolking in de gevangenissen.'

'We blijven doorwerken om de infrastructuur te verbeteren binnen het masterplan voor justitie. Er komt een taskforce om te zien hoe we de dingen concreet gestalte te geven.'

'Ik stel voor dat we een van de laatste landen zijn in Europa zonder gegarandeerde dienstverlening in de gevangenissen. Dat kan niet, en daar zullen we verandering in brengen.'

'We nemen de situatie ernstig, en werken de komende dagen verder met uitgestoken hand.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Gevangenissen: 'We moeten wet stemmen die minimale dienstverlening respecteert'

Sonja Becq (CD&V): 'Het is niet omdat men gestraft is, dat men naar mensonwaardige omstandigheden moet gaan.'

'Er zijn al stappen gezet door deze regering. De gevangenispopulatie is al verlaagd, en er zijn maatregelen zoals het elektronisch toezicht.'

'Welke stappen zullen gezet worden om het absenteïsme aan te pakken?'

Carina Van Cauter (Open VLD): 'De stakingsgolf leidt tot een onhoudbare situatie.'

'We zullen een wet moeten stemmen die de minimale dienstverlening respecteert. Wanneer gaan we die eindelijk invoeren?'

Philippe Goffin (MR): 'De onvrede van de cipiers dateert al van langer dan vandaag. Maar deze regering pakt de overbevolking wel aan, dat mag ook gezegd worden.'

'De regering heeft beslist om het strafrechtboek te hervormen. Dit gaan we gebruiken om te zien welke straffen we gebruiken voor welk misdrijf. Dit om de overbevolking tegen te gaan.'

Alain Top (SP.A): 'Twee jaar na elkaar gaat het budget voor gevangenispersoneel naar beneden. De regering botst op haar eigen besparingsdrift.'

'Hoe kijkt de regering naar de uitspraken van minister Geens, dat zijn budget volledig is opgebruikt.'

Gilles Vanden Burre (Ecolo): 'Binnnen enkele maanden zullen de mensen vooral onthouden dat u het leger hebt ingezet bij een staking in de gevangenissen.'

'Welke extra middelen wil u op tafel leggen om uit de huidige impasse te geraken?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Gevangenissen: 'Gaat u een Termontje doen, mijnheer Michel?'

Stefaan Van Hecke (Groen): 'Er is een jarenlange onvoldoende investeringen in justitie en het gevangeniswezen, maar ook de besparingsoefening van deze regering.'

'We vinden het normaal dat er nog gevangenissen zijn zonder toiletten, maar met emmer.'

'De situatie is onhoudbaar. Maar de besparingsdrift houdt aan. We besparen ons kapot op essentiële overheidstaken.'

Sophie De Wit (N-VA): 'Ik stel vast dat er geen staking is in Vlaanderen. Dit is een politiek staking geworden op kap van de gedetineerden.'

'Zou u zolang de minimale dienstverlening niet is gestemd, beroep doen op de oude wet over een opvordering als de algemene veiligheid in het gedrang is? Dat is in Gent ook gebeurd toen het huisvuil te lang op de straat bleef staan. Gaat u een Termontje doen?'

Philippe De Winter (VB) grijpt de toestand aan om de regering op te roepen om de vreemde gevangenen hun straf te laten uitzitten in hun land van herkomst. 'Als bijna de helft van de vreemdelingen zijn, dan is de oplossing simpel.'

Raoul Hedebouw (PVDA): 'Dat de Belgische gevangenissen te kampen hebben met overbevolking, is al langer bekend. Maar dit is maar een topje van de ijsberg wat we nu zien.'

'Willen we de toekomst van justitie verzekeren? Bent u bereid om nieuwe middelen vrij te maken voor de overheidsdiensten.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Gevangenissen: 'Toestand is dramatisch'

Premier Charles Michel (MR) beantwoordt de vragen over de gevangenissen:

Özlem Özen (PS): 'De rampzalige toestand in de gevangenissen is het gevolg van de blinde besparingen.'

'De gevangeniswereld is het slachtoffer van een gebrek aan investeringen. U geeft te weinig middelen aan alle overheidsdiensten.'

Paul-Olivier Delanois (PS): 'Wanneer gaat u de besparingen stopzetten?'

Olivier Maingain (DéFI): 'Het is tijd dat de regering een toekomstvisie uitwerkt voor de toekomst van de gevangenissen. Enkel langere straffen uitspreken, dat zal niet werken.'

Christian Brotcorne (cdH): 'Tot wanneer moeten we wachten, dat de hulpkreet van uw minister van Justitie gehoord zal worden. De crisis is niet nieuw.'

Aldo Carpaci (PP): 'Wat moeten we denken van de berichten over gevangenen die geen drugs meer hebben door de stakingen?'

'Zijn de gevangenisbewakers wel met voldoende om hun taken naar behoren te vervullen? Hoe kunnen we het blazoen van dit beroep oppoetsen?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Plenaire vergadering is geopend

Kamervoorzitter Siegfried Bracke opent de vergadering en herinnert iedereen aan zijn spreektijd. Reden daarvoor is dat alle partijen in het halfrond een vraag hebben over de toestand in de gevangenissen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Overzicht vragen

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Daar draait het vandaag om: hebben moslims in dit land hun plaats?'

De vraag over de plaats van de islam en onze houding tegenover moslims verdeelt en hergroepeert de samenleving, schrijft Walter Pauli deze week in Knack. 'Voor of tegen de islam: het is dé nieuwe maatschappelijke breuklijn.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Gemiddeld 901 cipiers per dag ziek'

Het absenteïsme onder het Belgische gevangenispersoneel bereikte in 2015 een historisch record van 9,3 procent. Elke dag zijn er gemiddeld 901 cipiers ziek.

De afgelopen dagen kwam het tot een confrontatie tussen de cipiers in Wallonië en Brussel en de federale regering. Veel cipiers legden het werk neer, waarop de regering het leger moest inzetten in de gevangenissen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Hoe moet het verder met het stakingsrecht?'

Net nu er in verschillende sectoren een reeks van stakingen plaatsvond, werd er gisteren in de Kamer gedebatteerd over de toekomst van het stakingsrecht. In de bevoegde commissie werden gisteren acht professoren gehoord.

Momenteel is het recht om te staken niet ingeschreven in de wet. De meerderheidspartijen bekijken of dat wel kan gebeuren, en of het recht niet ingeperkt moet worden.

Vooral Zuhal Demir (N-VA) en Egbert Lachaert (Open VLD), die zich in het verleden ook al scherp uitlieten over stakingsacties door de vakbonden, zijn zeer gewonnen voor een aanpassing van het stakingsrecht. 'We hebben dringend nood aan een wettelijk kader', stelde Demir in De Morgen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Welkom

Rond 14u15 gaat in de Kamer het vragenuurtje van start. Volg het hier live.