Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Einde van de mondelinge vragen

Hier eindigt deze liveblog, bedankt voor het volgen.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Francken: 'Lijst van veilige landen uitbreiden'

Staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA): 'We zijn bezig met het bestrijden van schijnhuwelijken, onder meer door de lijst van veilige landen uit te breiden. We willen asielfraude bestrijden, zodat het maximaal niet meer mogelijk wordt gemaakt.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Filip De Winter aan Theo Francken: 'Wat doet u tegen schijnhuwelijken?'

Filip De Winter (Vlaams Belang) verwijst naar de gespierde uitspraak van Theo Francken (N-VA) tegen Dyab Abou Jahjah. Maar wat doet u tegen schijnhuwelijken? En wanneer zult u Hezbollah-lid uit land zetten?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Sleurs: 'Antidiscriminatiewetgeving correct uitvoeren'

Elke Sleurs: 'Cijfers zijn hallucinant. Ik wil dit aanpakken door de duidelijke antidiscriminatiewetgeving concreet uit te voeren. Ik zal dat ook erg nauw opvolgen. Ik wil ook inzetten op informatie- en sensibiliseringscampagnes. Bijvoorbeeld belonen waar het goed gaat. Maar ik heb ook de hulp nodig van de minister van Werk, dus ik raad u aan, om dit probleem ook bij hem aan te kaarten.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Els Van Hoof: 'Plakkende vloer aanpakken'

Els Van Hoof (CD&V): 'Uit internationaal onderzoek blijkt dat vrouwelijke werknemers minder snel promotie maken dan mannen. Sommige werknemers zouden het onaangenaam vinden om samen te werken met vrouwen blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast verlaten vrouwen door zwangerschap vaker de werkvloer voor een tijdje.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'Er is een exitstrategie'

2. 'Is er een exitstrategie? En ja die is er. De internationale coalitie heeft een plan in vier fasen. Waar nu de eerste van is afgerond, IS terugdrijven. 3. De risico-analyse moet correct zijn. En ook dat is het geval.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Vandeput: 'Kunnen we toegevoegde waarde leveren op het terrein?'

Vandeput: 'Irak vroeg om steun om het hoofd te kunnen bieden aan IS. Maar het plan wordt voorgelegd aan de ministerraad, comform de grondwet. Voor mij zijn er drie belangrijke voorwaarden. 1. Kunnen we toegevoegde waarde leveren? Ja, is hier het antwoord op.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Dirk Van Maelen (SP.A): 'Geld teveel?'

Dirk Van der Maelen (SP.A): 'U komt uw woorden niet na. België stuurt grondtroepen naar Irak. Op basis van welke voorwaarden hebt u deze beslissing genomen? U gaat ons land opsluiten in een jarenlang conflict. Hebben wij geld tekort of geld teveel op Defensie?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Stéphane Crusnière (PS): 'De oorlog in Irak, een oorlog op krediet?'

Stéphane Crusnière (PS) aan minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA): 'Het rekenhof bevestigt dat er niet voldoende middelen zijn om de oorlog in Irak te verlengen. Wordt dit een oorlog op krediet? Deze missie, is er een zonder visie. Waaruit bestaat het officiële verzoek dat België heeft ontvangen? Heeft u een einde voorzien? Wat is de toegevoegde waarde van deze opdracht?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Minister van Middenstand Wolly Borsus (MR): 'Verlies van 80 tot 100 miljoen euro'

'Cijfers zijn slechts gedeeltelijk voorhanden, maar volgens schattingen van onder meer UNIZO kan een dag van staking leiden tot een verlies van 80 tot 100 miljoen euro. Deze toestand is erg onrustwekkend voor bedrijven.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Sophie Wilmès (MR): 'Handelaars gegijzeld'

Sophie Wilmès (MR): 'Het recht om te werken is brandend actueel. Al is het recht om u te kunnen verplaatsen, de laatste dagen niet vanzelfsprekend. Sommigen werden gegijzeld. Dit is erg nadelig voor onze economie. Soms werden grote wegen afgezet waardoor handelaars onbereikbaar werden. Er werden zelfs stickers geplakt op de ramen van handelaars die niet wilden meedoen. Zo'n intimidatie mag en kan niet. Wat is de financiële impact van de staking op kmo's?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'Pingpong-spelletje moet ophouden'

Fonck (CDH): 'U had het over een stappenplan, maar ik heb nog steeds niet begrepen of er nu een akkoord is tussen de federale overheid en de regionale ministers. We moeten stoppen met het pingpong-spelletje. U moet knoop doorhakken.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'Het moet hier ophouden'

Van Peel: 'We mogen niet naïef zijn. We hebben een stok achter de deur nodig. Het moet hier ophouden. Het is jarenlang een slag in het gezicht geweest in de gezichten van de studenten.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'Gemeenschappen hebben sleutel in handen'

'De gemeenschappen hebben de sleutel in handen, om de toestroom te controleren. Elk jaar moet het aantal studenten dalen, zodat het evenwicht terugkomt.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'Niet meer studenten starten, dan er mogen afstuderen'

'Vanaf 2015 mogen niet meer studenten starten dan er mogen afstuderen. Dit is een oplossing voor de studenten. Voor de volgende jaar wordt een systeem uitgewerkt, waardoor het teveel studenten aan Waalse universiteiten gecompenseerd kan worden.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Maggie De Block (Open VLD): 'Duurzame oplossing'

'Ik heb een onderhoud gehad met de regionale ministers van Onderwijs. Daaruit heb ik een voorstel op tafel gelegd. Ik wil een duurzame en structurele oplossing voor een situatie die al jaren bestaat. Want het is dramatisch dat een grote groep studenten in het Zuiden van ons land die afstuderen, maar geen RIZIV-nummer krijgen en hun job dus niet kunnen uitoefenen.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) wordt aangesproken over RIZIV-nummer

Valerie Van Peel (N-VA): 'U heeft dit weekend een aanzet gegeven voor structurele oplossing wat gezondheidszorg betreft. U wil op federale niveau dwijlen, maar dan moet op de regionale niveau's de kranen worden toegezet. Welke garantie heeft u ingebouwd dat er ook in Walonnië een toelatingssexamen komt?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'Geen enkel systeem is 100 procent sluitend'

Geens: 'We zijn allen zwaar getroffen door het voorval in Deurne. Maar de betrokken feiten waren geen gevolg van een gebrek aan begeleiding. Uiteraard moeten we ons realiseren dat geen enkel systeem 100 procent sluitend is.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

De Wit: 'Internering is vergeetput van justitie'

Zowel Sophie De Wit (N-VA), als Carina Van Cauter (Open VLD) hebben vragen over de opvolging van geïnterneerden. 'Kunt u garanderen dat sommige schrijnende gevallen goed worden opgevolgd? In alle veiligheid?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Geens: 'Nietigheid als eerste herbekijken'

Koen Geens: 'In dit concrete geval, was een telefoontape toegestaan door Onderzoeksrechter, waarbij hij twee administratieve vergissingen had begaan. Dat leidde tot vrijspraak. We moeten zake nietigheid herbekijken vooraleer we de hele Justite gaan hervormen.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Sophie De Wit (N-VA) aan minister Koen Geens (CD&V) over Justitie: 'Snel ingrijpen?'

'Door procedurefouten ging een 46-koppige drugsbende vrijuit. Een nieuwe schandplek voor Justitie. De wet Landuyt ging alles oplossen ... niet dus. Daarom moet strafrecht grondig worden herbekeken. Vandaag de schuldigen aanwijzen, lost waarschijnlijk niets op. We moeten beseffen dat we zelf beslissen dat we zelf de sleutel hebben. Kunnen we in afwachting van een expertencommissie, niet al op korte termijn ingrijpen?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) over stakingsrecht

'Er zijn de afgelopen weken voorbeelden geweest dat niet alleen het recht op arbeid in het gedrang kwam, door de stakingen, ook het recht op gezondheidsrecht bijvoorbeeld. Door onder meer het werk in ziekenhuizen te verstoren. Ik weet dat het een delicaat evenwicht is tussen het recht op staken en het recht op arbeid. Maar indien dit evenwicht zwaar wordt verstoord, zal ik maatregelen nemen samen met de politie.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Almaci: 'Waar is uw ambitie?'

'Waar is uw ambitie op het traject te veranderen? Want u zegt meer transparantie, breder kader. Een breder kader van besparingen waar burgers onder kreunen? Of een breder kader waarin kmo's wel belastingen moeten betalen? Daar pas ik voor.'

© Belga
Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

PVDA: 'Niet alleen wij willen vermogensbelasting'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Georges Gilkinet: 'Hypocrisie moet stoppen'

'U heeft niet geantwoord op de vraag over welke bedragen het gaat, of welke bedrijven betrokken zijn. De burger heeft nochtans het recht om dat te weten.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Van Overtveldt: 'Hoe meer hoe beter'

'We zitten in een monetaire unie, we kunnen niet autonoom een wisselkoersbeleid voeren. Ik ben voorstander van verhoogde transparantie. Hoe meer hoe beter. Maar fiscale argumentatie, daar moet men voorzichtig mee omgaan.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Van Overtveldt: 'Debatten moeten plaats vinden op Europees niveau'

Van Overtveldt (N-VA) 'De transparantie omtrent rulings is zeer groot. De enige reserve is, dat in bepaalde gevallen de bevraging door rulingcommisse erg intensief is zodat bedrijven hun strategie open en bloot op tafel zouden leggen. En ja wij zijn bereid dat zelf ook te doen. Volgens mij moeten deze debatten trouwens plaats vinden op Europees niveau.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Van Overtveldt: 'Informatie uitwisselen met Luxemburgse collega'

'Ik heb een gesprek gehad met de Luxemburgse minister en wij zijn akkoord gekomen om informatie over de rulings uit te wisselen.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Meyrem Almaci: 'Only in Belgium'

'Naast het debat over de gewone rulings, heb je nu een nieuw debat over de Excess. U blijft maar het woord transparantie gebruiken, maar we zien groot verschil tussen wat wij vragen aan Luxemburg en wat we zelf doen. Gaat u de ruling pro-actief bezorgen aan landen? Hoe gaat u die volledige transparantie aanpakken? Krijgen wij die bedragen te zien?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Dispa: 'Gevoel van onrechtvaardigheid'

'Woede die nu heerst, is omwille van onrechtvaardigheid. Minister, fiscale transparantie is voor u prioritair, maar welke maatregelen gaat u ondersteunen? Denkt u fundamenteel dat België door moet gaan met een nichebeleid op fiscaal vlak of moeten we kiezen voor harmonisering?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Benoît Dispa (CDH): 'Sympathie betuigen met Charles Michel'

'Ik wil graag mijn medeleven betuigen met premier Charles Michel', waarop luid applaus volgt.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Georges Gilkinet (Ecolo): 'Wij vragen transparantie'

'Wij vragen transparantie over de rulings waarvan multinationals kunnen genieten. Kunt u zeggen over welk bedrag het gaat? Kunt u net zoals uw Luxemburgse collega klaarheid scheppen?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Van Overtveldt: 'Geen vermogensbelasting wel taxshift'

Johan Van Overtveldt (N-VA): 'Wat de open brief betreft, iedereen heeft recht op een mening. Het regeerakkoord bepaalt niet dat er een vermogensbelasting zou komen, wel een taxshift. Regering zal uitgaven beheren, dat zijn de feiten de rest is erg voorbarig.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Vragen voor minister Johan Van Overtveldt (N-VA): vermogensbelasting

Eerste vraag van Marco Van Hees (PTTB) over Vermogensbelasting: '85 procent van bevolking is voorstander van vermogensbelasting.' Zelfs 77 procent van N-VA'ers is voor een vermogensbelasting.' Wat is nu eigenlijk het standpunt van deze regering?

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Peeters: 'Deze situatie doet me denken aan 2002'

'Deze situatie doet me denken aan de situatie van 2002, toen heeft de regering gezegd we moeten de sociale partners zelf aanmoedigen om zelf een kader te schetsen. En toen zijn er duidelijke afspraken gemaakt, onder meer de vrijwaring van het werkinstrument. Dit herenakkoord moet gerespecteerd worden.'

© BELGA
Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Egbert Lachaert (Open VLD): 'We staken onze economie kapot'

'Stakingsrecht is een internationaal recht, daarover gaan wij niet discusiëren, maar het recht op werk is ook internationaal vastgeleged. Maar de bezetting van onder meer de haven en andere bedrijvenposten de laatste weken, waren strijdig met het recht op arbeid. Net zoals de Telegraaf schreef: staken we onze economie kapot. Minister hoe ziet u het wettelijk kader, dat deze twee rechten omvat?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Kitir: 'Blij dat u het probleem begrijpt'

'Eerst en vooral ben ik blij dat u het probleem begrijpt. Al moet u wel oppassen dat u regering niet die wordt van woordbreuk.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Peeters: 'Wij hebben getracht te luisteren naar werknemers'

'Wij hebben getracht te luisteren naar de werknemers om dan de KB's aan te passen, ook al noemt u dat waarschijnlijk geen sociaal overleg. Maar we hebben bijgestuurd. Al ben ik er me van bewust dat dit niet geldt voor Ford Genk, dat begrijp ik zeer goed. Ik zal volgende dagen overleg plegen.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Vraag van Meyrem Kitir (SP.A) aan Peeters: 'Sociaal overleg?'

'Ik heb u gezien aan de poorten van Ford Genk, toen u zei dat u de werknemers wilde helpen. Dus u kent de situatie. Maar deze ochtend is het Koning Besluit goedgekeurd over brugpensioen. Wat zijn de gevolgen voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Georges Gilkinet: 'Er zijn wel alternatieven'

'U raakt met uw maatregelen vooral de jongeren.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Zuhal Demir (N-VA): 'Snuffelfase kan leiden tot iets'

Zuhal Demir: 'ik heb begrepen dat de groep van tien nog in een snuffelfase zit. Dat is goed, want een snuffelfase kan alvast wat opleveren.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Eric Massin (PS): 'Proces van Eternach'

'Deze regering lijkt telkens een stap vooruit te zetten en dan twee stappen achteruit.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Kris Peeters: 'Meerderheid en oppositie moeten sociale dialoog aanmoedigen'

'Straks komt er nog een vraag over stakingsrecht en dergelijke, maar nu sluit ik af door te stellen dat deze federale regering heel veel waarde hecht aan sociale dialoog. Maar als er geen ruimte is over sociale dialoog dan zal de regering zelf beslissen.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Catherine Fonck (CDH): 'Andere partijen bereid om dialoog aan te gaan?'

'U bent misschien bereid om de sociale dialoog aan te gaan, maar ik heb het gevoel dat andere partijen niet bereid zijn om zo ver te gaan.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Peeters (CD&V): 'Groep van tien zit samen'

De groep van tien gaat vergaderen om het statuut arbeider versus bediende te herzien. Het heeft inderdaad lang geduurd vooraleer deze groep terug samen is gekomen, dat is alvast een stap in de goede richting.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Kris Peeters: 'De regering wil sociaal overleg mogelijk maken'

De minister geeft aan dat hij luistert naar de stem op de straat. 'Wij geven het overleg alle kansen.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Georges Gilkinet (Ecolo): 'Regering moet rekening houden met beweging op straat'

'Minister u bent verantwoordelijk voor sociaal dialoog, wat gaat u op tafel leggen?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

De zitting is geopend

Kamervoorzitter Bracke opent de zitting. De eerste vragen zijn voor Kris Peeters (CD&V), minister van Werk en Economie.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Eén minuut stilte

De Kamer houdt één minute stilte voor koningin Fabiola.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'Vloeken in de kerk'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Grote Abba-fan

Bracke duidt ook de veelzijdheid van koningin Fabiola. 'In de jaren negentig had ze het plan om een optreden van Abba bij te wonen in Londen, maar het paleis stak daar een stokje voor.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'Inzet voor vrouwenrechten in ontwikkelingslanden'

'Niet alleen in ons land zette ze zich in, ook vrouwenrechten in ontwikkelingslanden genoten haar volle aandacht.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Bracke: 'Koningin omhelsde eerste aidspatiënt'

'De koningin kon luisteren, ze voerde geen protocollaire gesprekken, maar legde gemakkelijk contact. Zo omhelsde ze een van de eerste aids patiënten in ons land, in een tijd waarin men nog dacht dat aids nog heel besmettelijk was.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Bracke: 'Sociale inzet en culturele belangstelling zullen Fabiola blijven kenmerken heel haar leven'

Kamervoorzitter Siegfried Bracke schetst de jeugd van koningin Fabiola, daarbij heeft hij veel aandacht voor haar geëngageerde karakter. 'Haar twee karaktertrekken, sociale inzet en culturele belangstelling zullen Fabiola blijven kenmerken gedurende heel haar leven.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Plechtige hulde aan koningin Fabiola

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Opvolging geïnterneerden

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'Invoering gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij naamsoverdracht bij adoptie'

In de Kamer wordt vandaag gestemd over het wetsvoorstel meemoeders. Een vrouw die een kind heeft met haar lesbische partner zal dat kind binnenkort niet meer moeten adopteren. Momenteel moeten deze vrouwen na de bevalling van het kind nog steeds een adoptieprocedure doorlopen.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Stemming afstamming meemoeder

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Groen wil weten waar 'beloofde transparantie' blijft

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Open VLD heeft vraag over recht op staken

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Hulde aan koningin Fabiola

Het wekelijkse vragenuurtje in de plenaire vergadering start vandaag wat later dan gewoonlijk. Eerst brengt de Kamer namelijk hulde aan de overleden koningin Fabiola. Vicepremier Kris Peeters (CD&V) zal in naam van de regering de hommage brengen.