Vijftien procent van de wereldbevolking heeft een handicap en een onevenredig aantal leeft in landen met een gemiddeld of laag inkomen, landen die dus minder capaciteit hebben om natuurrampen het hoofd te bieden. Personen met een handicap lopen ook een groter risico om te sterven of ziek te worden tijdens een ramp vergeleken met de algemene bevolking. Bovendien worden mensen met een handicap slechts zelden betrokken bij rampenplanning: uit een enquête van de Verenigde Naties bij 5.450 personen met een handicap in 126 landen blijkt dat slechts 17 procent van het bestaan afwist van plannen die rampen beheren in hun omgeving en dat maar 14 procent hierover ooit werd aangesproken. En dat terwijl personen in een rolstoel of die gebruik maken van andere hulpmiddelen geen toegang hebben tot vluchtroutes en schuilplaatsen en dat ook slechtzienden geen aangepaste informatie ontvangen over mogelijke risico's. "Deze laksheid laat mensen met een handicap aan hun lot over", klinkt het. HI is dit jaar dan ook door drie personen vertegenwoordigd op de klimaattop van de Verenigde Naties in Glasgow. "Door deel te nemen aan COP26 willen we het standpunt van een ngo naar voren brengen die gespecialiseerd is op het gebied van handicap en inclusie. HI is actief op het terrein en in staat om te getuigen over de gevolgen van klimaatverandering en wat dit betekent voor kwetsbare groepen. Vervolgens kunnen we onze ervaring op het terrein delen, net als enkele operationele en praktische aanbevelingen", aldus Jennifer M'Vouama, expert risicoreductie en klimaatverandering bij HI. Ze benadrukt dat alle groepen eerst vertegenwoordigd moeten worden vooraleer hun actieve deelname aangemoedigd kan worden. (Belga)

Vijftien procent van de wereldbevolking heeft een handicap en een onevenredig aantal leeft in landen met een gemiddeld of laag inkomen, landen die dus minder capaciteit hebben om natuurrampen het hoofd te bieden. Personen met een handicap lopen ook een groter risico om te sterven of ziek te worden tijdens een ramp vergeleken met de algemene bevolking. Bovendien worden mensen met een handicap slechts zelden betrokken bij rampenplanning: uit een enquête van de Verenigde Naties bij 5.450 personen met een handicap in 126 landen blijkt dat slechts 17 procent van het bestaan afwist van plannen die rampen beheren in hun omgeving en dat maar 14 procent hierover ooit werd aangesproken. En dat terwijl personen in een rolstoel of die gebruik maken van andere hulpmiddelen geen toegang hebben tot vluchtroutes en schuilplaatsen en dat ook slechtzienden geen aangepaste informatie ontvangen over mogelijke risico's. "Deze laksheid laat mensen met een handicap aan hun lot over", klinkt het. HI is dit jaar dan ook door drie personen vertegenwoordigd op de klimaattop van de Verenigde Naties in Glasgow. "Door deel te nemen aan COP26 willen we het standpunt van een ngo naar voren brengen die gespecialiseerd is op het gebied van handicap en inclusie. HI is actief op het terrein en in staat om te getuigen over de gevolgen van klimaatverandering en wat dit betekent voor kwetsbare groepen. Vervolgens kunnen we onze ervaring op het terrein delen, net als enkele operationele en praktische aanbevelingen", aldus Jennifer M'Vouama, expert risicoreductie en klimaatverandering bij HI. Ze benadrukt dat alle groepen eerst vertegenwoordigd moeten worden vooraleer hun actieve deelname aangemoedigd kan worden. (Belga)