Het wetsvoorstel over het vaderschapsverlof werd unaniem goedgekeurd. De tekst moet de combinatie tussen werken en privé beter verteerbaar maken, maar ook een verschil in behandeling met loontrekkenden uit de wereld helpen.

Volgens de tekst kunnen zelfstandige ouders of meeouders binnen de vier maanden na de geboorte tien dagen geboorteverlof opnemen. Daar staat een vergoeding van 79 euro per dag tegenover, wat identiek is aan de moederschapsuitkering.

Indien hij dat volledige verlof niet wil opnemen, kan de zelfstandige kiezen voor maximaal acht dagen, aangevuld met vijftien gratis dienstencheques die hij kan aanvragen bij het sociaal verzekeringsfonds.

Mobiliteitsbudget

Het mobiliteitsbudget moet alternatieve, meer duurzame vervoersmiddelen aantrekkelijker maken. Werknemers die gebruikmaken van een mobiliteitsbudget, zullen een budget ter beschikking krijgen waarmee ze hun bedrijfswagen kunnen inruilen voor een bedrijfswagen die minstens even milieuvriendelijk is. Ze kunnen ook alternatieve en duurzame vervoersmiddelen kopen, zoals een abonnement op het openbaar vervoer, fiets, deelauto, werkbus of taxi. Ook huisvestingskosten komen in aanmerking als de werknemer dichter bij het werk gaat wonen.

Blijft er dan nog geld over, dan wordt dat uitbetaald. Op die som moet de werknemer wel 38,07 procent sociale bijdragen betalen.

Aan het mobiliteitsbudget zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo moeten werkgevers die het willen aanbieden al minstens 36 maanden een bedrijfswagenbeleid hebben. Hierop bestaat wel een uitzondering voor startende ondernemingen.

Werknemers die een keuze willen maken uit (een combinatie) van de drie mogelijkheden van het mobiliteitsbudget moeten minstens twaalf maanden over een bedrijfswagen beschikt hebben of daarvoor in aanmerking komen.

Het mobiliteitsbudget zal naast de 'cash for car'-regeling bestaan, die - anders dan het budget - de bedrijfswagen van de werknemer die ervan gebruikmaakt helemaal uit het verkeer haalt door hem een licht belaste cashvergoeding aan te bieden. Die kan 400 tot 700 euro netto per maand opleveren.

Het wetsvoorstel over het vaderschapsverlof werd unaniem goedgekeurd. De tekst moet de combinatie tussen werken en privé beter verteerbaar maken, maar ook een verschil in behandeling met loontrekkenden uit de wereld helpen. Volgens de tekst kunnen zelfstandige ouders of meeouders binnen de vier maanden na de geboorte tien dagen geboorteverlof opnemen. Daar staat een vergoeding van 79 euro per dag tegenover, wat identiek is aan de moederschapsuitkering. Indien hij dat volledige verlof niet wil opnemen, kan de zelfstandige kiezen voor maximaal acht dagen, aangevuld met vijftien gratis dienstencheques die hij kan aanvragen bij het sociaal verzekeringsfonds.Het mobiliteitsbudget moet alternatieve, meer duurzame vervoersmiddelen aantrekkelijker maken. Werknemers die gebruikmaken van een mobiliteitsbudget, zullen een budget ter beschikking krijgen waarmee ze hun bedrijfswagen kunnen inruilen voor een bedrijfswagen die minstens even milieuvriendelijk is. Ze kunnen ook alternatieve en duurzame vervoersmiddelen kopen, zoals een abonnement op het openbaar vervoer, fiets, deelauto, werkbus of taxi. Ook huisvestingskosten komen in aanmerking als de werknemer dichter bij het werk gaat wonen. Blijft er dan nog geld over, dan wordt dat uitbetaald. Op die som moet de werknemer wel 38,07 procent sociale bijdragen betalen. Aan het mobiliteitsbudget zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo moeten werkgevers die het willen aanbieden al minstens 36 maanden een bedrijfswagenbeleid hebben. Hierop bestaat wel een uitzondering voor startende ondernemingen. Werknemers die een keuze willen maken uit (een combinatie) van de drie mogelijkheden van het mobiliteitsbudget moeten minstens twaalf maanden over een bedrijfswagen beschikt hebben of daarvoor in aanmerking komen. Het mobiliteitsbudget zal naast de 'cash for car'-regeling bestaan, die - anders dan het budget - de bedrijfswagen van de werknemer die ervan gebruikmaakt helemaal uit het verkeer haalt door hem een licht belaste cashvergoeding aan te bieden. Die kan 400 tot 700 euro netto per maand opleveren.