1. Normaal gezien keurt de Kamer deze week het mobiliteitsbudget goed. Wat houdt het precies in?
...