Op 3 april 2017 wil de Gentse bestuurscoalitie het voetgangersgebied verdubbelen en de binnenstad bijkomend in zes sectoren verdelen om doorgaand verkeer te weren. Cruciaal in het circulatieplan zijn een aantal flankerende maatregelen, zoals een vlottere doorstroming op de R4 en extra Park&Rides.

Via een referendum met de vraag "Vindt u dat Gent en de Gentenaars beter worden van het voorliggende 'Circulatieplan Binnenstad Gent'?" wilde N-VA-fractieleider Siegfried Bracke het laatste woord over het plan aan de Gentenaar zelf geven. Dinsdagavond volgde vier uur debat, waarbij vijf N-VA'ers, CD&V-kopman Veli Yüksel en twee Vlaams Belangraadsleden hun licht lieten schijnen over de inhoud van de het plan en hun steun uitdrukten voor het referendum.

200 Gentenaars in burgerkabinet

De leden van de meerderheidspartijen Open VLD, SP.A en Groen legden daarop een amendement op tafel waarbij ze vanaf maart een "oplossingsgerichte dialoog" willen opzetten met specifieke doelgroepen, zoals bewoners, handelaars, zorgverstrekkers of mensen met een handicap. "Deze dialoog kan leiden tot verdere concrete afspraken en verfijningen voor en na de invoering van het plan", aldus de meerderheid.

Na de invoering willen de raadsleden een "representatieve en kwalitatieve bevraging bij Gentenaars en niet-Gentenaars met de bedoeling hieruit kwaliteitsverbeteringen en problemen te detecteren en voorstellen tot verfijning en bijsturing te formuleren." Een "burgerkabinet" moet de bevraging en andere reacties laten begeleiden, evalueren en aansturen. Dat burgerkabinet, bestaande uit 150 tot 200 Gentenaars die in juni en oktober 2017 samenkomen en januari en mei 2018, wordt via een open oproep samengesteld.

'Permanente inspraak'

De samenstelling en werking moet tegen deze zomer voorgesteld worden. Verder wordt nog gevraagd om een aantal specifieke begeleidende maatregelen te nemen bij de invoering van het circulatieplan, zoals voldoende politie en verkeersbegeleiders voorzien of een communicatiebudget voorzien. Ook moeten specifieke maatregelen volgen voor personen met een beperking en mensen die slecht te been zijn.

Dinsdagavond om 19.00 uur zal de Gentse schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw (Groen) antwoorden op de kritiek van de oppositie. Daarna volgt een stemming over het circulatieplan alsook over het voorstel tot referendum en over het amendement van de meerderheid.

Ons voorstel, aldus de meerderheid, gaat "veel verder dan een referendum dat slechts eenmalig en op een ongenuanceerde wijze naar de mening van de Gentenaar peilt. We kiezen daarbij expliciet voor permanente inspraak, geen single shot. We gaan voor een kwalitatieve inspraak, waar we concreet iets aan hebben, en dus geen simpele ja/nee op een vraag over het gevoel."

'Goed plan, onuitvoerbaar'

Voorde meerderheid met het amendement kwam, had de kritiek van de oppositie luid geklonken.

"De mensen zullen schrikken, ze weten niet hoe drastisch dit plan is", opende N-VA-raadslid Isabelle De Clercq. Ze hekelde onder meer een gebrek aan participatie. "Het draagvlak is onvoldoende getoetst. Al wie de wagen nodig heeft in Gent en wie in en uit Gent wil met de wagen, zal geconfronteerd worden met reuzegrote problemen om zich op een goede manier te verplaatsen."

"We zijn koele minnaars van het referendum", zei Siegfried Bracke (N-VA) over zijn eigen voorstel. "Met een referendum kan je niet besturen. Maar in scherp verdeelde kwesties kan het wel."

De Gentse N-VA-kopman hing een flink deel van zijn zestig minuten durende tussenkomst op aan de meningen van buitenlandse experts in een krant. "Die experts zeggen in grote meerderheid dat dit een goed plan is, waarvan akte. Maar ze stoppen daar niet, ze gaan verder, want ze zeggen 'het is niet uitvoerbaar'." Siegfried Bracke riep al zijn collega's op om de moed te hebben in het voorstel mee te stappen. "Dit is wat ons betreft geen reden tot vertraging, dat kan perfect binnen uw eigen timing. Het is ook geen obstructie. Heb de moed uw oor te leggen naar wat de mensen willen. Vraag het niet alleen aan het middenveld, vraag het aan het hele veld."

'Weinig animo voor inspraak'

De CD&V met fractieleider Veli Yüksel, die begin vorig jaar ontdekte dat de decretale regels rond inspraak niet gevolgd werden, waardoor het agendapunt toen ook werd teruggetrokken, verklaarde dat de schepen het afgelopen jaar "weinig animo vertoonde om tot echte inspraak te komen. En daarom steunen wij het voorstel van referendum. Om het bestuur met aandrang te vragen om naar zijn burgers te luisteren. Om aandacht te vragen voor de bezorgdheden die er bij veel mensen leven. Om duidelijk te maken dat er in Gent ook andere stemmen te horen zijn." Inhoudelijk vreest Veli Yüksel dat het invoeren van sectoren zal leiden tot meer kilometerrijden. Hij wees ook op de complexe toegang tot de voetgangerszone en ziet de beperkte capaciteit op de R40 als een pijnpunt, net als de randvoorwaarden. "Waar zijn de engagementsverklaringen met uw voornaamste partners, zoals De Lijn of AWV, en wat zijn hun timings?", vroeg hij.

Vlaams Belang riep Open VLD op om vóór het referendum te stemmen.

(Belga/RR)

Op 3 april 2017 wil de Gentse bestuurscoalitie het voetgangersgebied verdubbelen en de binnenstad bijkomend in zes sectoren verdelen om doorgaand verkeer te weren. Cruciaal in het circulatieplan zijn een aantal flankerende maatregelen, zoals een vlottere doorstroming op de R4 en extra Park&Rides. Via een referendum met de vraag "Vindt u dat Gent en de Gentenaars beter worden van het voorliggende 'Circulatieplan Binnenstad Gent'?" wilde N-VA-fractieleider Siegfried Bracke het laatste woord over het plan aan de Gentenaar zelf geven. Dinsdagavond volgde vier uur debat, waarbij vijf N-VA'ers, CD&V-kopman Veli Yüksel en twee Vlaams Belangraadsleden hun licht lieten schijnen over de inhoud van de het plan en hun steun uitdrukten voor het referendum. De leden van de meerderheidspartijen Open VLD, SP.A en Groen legden daarop een amendement op tafel waarbij ze vanaf maart een "oplossingsgerichte dialoog" willen opzetten met specifieke doelgroepen, zoals bewoners, handelaars, zorgverstrekkers of mensen met een handicap. "Deze dialoog kan leiden tot verdere concrete afspraken en verfijningen voor en na de invoering van het plan", aldus de meerderheid. Na de invoering willen de raadsleden een "representatieve en kwalitatieve bevraging bij Gentenaars en niet-Gentenaars met de bedoeling hieruit kwaliteitsverbeteringen en problemen te detecteren en voorstellen tot verfijning en bijsturing te formuleren." Een "burgerkabinet" moet de bevraging en andere reacties laten begeleiden, evalueren en aansturen. Dat burgerkabinet, bestaande uit 150 tot 200 Gentenaars die in juni en oktober 2017 samenkomen en januari en mei 2018, wordt via een open oproep samengesteld. De samenstelling en werking moet tegen deze zomer voorgesteld worden. Verder wordt nog gevraagd om een aantal specifieke begeleidende maatregelen te nemen bij de invoering van het circulatieplan, zoals voldoende politie en verkeersbegeleiders voorzien of een communicatiebudget voorzien. Ook moeten specifieke maatregelen volgen voor personen met een beperking en mensen die slecht te been zijn. Dinsdagavond om 19.00 uur zal de Gentse schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw (Groen) antwoorden op de kritiek van de oppositie. Daarna volgt een stemming over het circulatieplan alsook over het voorstel tot referendum en over het amendement van de meerderheid. Ons voorstel, aldus de meerderheid, gaat "veel verder dan een referendum dat slechts eenmalig en op een ongenuanceerde wijze naar de mening van de Gentenaar peilt. We kiezen daarbij expliciet voor permanente inspraak, geen single shot. We gaan voor een kwalitatieve inspraak, waar we concreet iets aan hebben, en dus geen simpele ja/nee op een vraag over het gevoel."Voorde meerderheid met het amendement kwam, had de kritiek van de oppositie luid geklonken. "De mensen zullen schrikken, ze weten niet hoe drastisch dit plan is", opende N-VA-raadslid Isabelle De Clercq. Ze hekelde onder meer een gebrek aan participatie. "Het draagvlak is onvoldoende getoetst. Al wie de wagen nodig heeft in Gent en wie in en uit Gent wil met de wagen, zal geconfronteerd worden met reuzegrote problemen om zich op een goede manier te verplaatsen." "We zijn koele minnaars van het referendum", zei Siegfried Bracke (N-VA) over zijn eigen voorstel. "Met een referendum kan je niet besturen. Maar in scherp verdeelde kwesties kan het wel." De Gentse N-VA-kopman hing een flink deel van zijn zestig minuten durende tussenkomst op aan de meningen van buitenlandse experts in een krant. "Die experts zeggen in grote meerderheid dat dit een goed plan is, waarvan akte. Maar ze stoppen daar niet, ze gaan verder, want ze zeggen 'het is niet uitvoerbaar'." Siegfried Bracke riep al zijn collega's op om de moed te hebben in het voorstel mee te stappen. "Dit is wat ons betreft geen reden tot vertraging, dat kan perfect binnen uw eigen timing. Het is ook geen obstructie. Heb de moed uw oor te leggen naar wat de mensen willen. Vraag het niet alleen aan het middenveld, vraag het aan het hele veld." De CD&V met fractieleider Veli Yüksel, die begin vorig jaar ontdekte dat de decretale regels rond inspraak niet gevolgd werden, waardoor het agendapunt toen ook werd teruggetrokken, verklaarde dat de schepen het afgelopen jaar "weinig animo vertoonde om tot echte inspraak te komen. En daarom steunen wij het voorstel van referendum. Om het bestuur met aandrang te vragen om naar zijn burgers te luisteren. Om aandacht te vragen voor de bezorgdheden die er bij veel mensen leven. Om duidelijk te maken dat er in Gent ook andere stemmen te horen zijn." Inhoudelijk vreest Veli Yüksel dat het invoeren van sectoren zal leiden tot meer kilometerrijden. Hij wees ook op de complexe toegang tot de voetgangerszone en ziet de beperkte capaciteit op de R40 als een pijnpunt, net als de randvoorwaarden. "Waar zijn de engagementsverklaringen met uw voornaamste partners, zoals De Lijn of AWV, en wat zijn hun timings?", vroeg hij. Vlaams Belang riep Open VLD op om vóór het referendum te stemmen.(Belga/RR)