Laat de partij CD&V de V in haar naam vallen? In een vertrouwelijke, gelekte ontwerpcongrestekst van het Wij-congres later dit jaar, wordt met geen woord gerept over eventuele verdere stappen richting meer autonomie voor Vlaanderen. Het woord staatshervorming komt zelfs op geen enkele van de 133 bladzijden voor. Over de ontwerptekst wordt vanavond vergaderd.

De partij spreekt in haar plannen over de werking van de overheid over een 'betrokken overheid', en kijkt dan naar de gemeenten en de provincies. Over de deelstaten wordt nauwelijks gesproken. Het subsidiariteitsbeginsel is het klassieke uitgangspunt: beleid moet gevoerd worden op het niveau dat er het meest geschikt voor is. Vlaanderen wordt niet vernoemd.

Er is nergens sprake van eventuele Belgische bevoegdheden die beter door de deelstaat Vlaanderen zouden worden uitgeoefend. Over economische regelgeving vraagt CD&V zich wel af 'welk niveau het meest geschikt is': Vlaanderen, Brussel of België. Allerminst wordt het eerste niveau gesuggereerd.

Vermogenswinstbelasting

De partij spreekt zich in de teksten ook uit over een nieuwe vermogenswinstbelasting. Het moet dus verder gaan dan de tax shift zoals door de regering-Michel beslist. Ze wil ook een fiscale vereenvoudiging richting een duaal belastingsysteem, met inkomsten uit arbeid of kapitaal. CD&V wil ook de bedrijfswagens afschaffen.

De partij pleit ook voor een verlaging van de vennootschapsbelasting. Die maatregel werd recent voorgesteld door financiënminister Johan Van Overtveldt van de N-VA. CD&V verzet zich er tegen in deze regering, omdat het niet in het regeerakkoord staat en budgettair onhaalbaar zou zijn.

Voorgoed voorbij

De zeer 'on-Vlaamse' ontwerptekst zal sommigen met heimwee doen terugdenken aan de Leterme-tijden en diens 'homogene bevoegdheidspakketten' en de destijds zeer Vlaamse Kris Peeters ('staatshervormingen brengen welvaart'). Deze tekst doet lijken alsof na de zesde staatshervorming van Di Rupo, de communautaire kwestie voor CD&V voorgoed is opgehouden met bestaan.

Laat de partij CD&V de V in haar naam vallen? In een vertrouwelijke, gelekte ontwerpcongrestekst van het Wij-congres later dit jaar, wordt met geen woord gerept over eventuele verdere stappen richting meer autonomie voor Vlaanderen. Het woord staatshervorming komt zelfs op geen enkele van de 133 bladzijden voor. Over de ontwerptekst wordt vanavond vergaderd. De partij spreekt in haar plannen over de werking van de overheid over een 'betrokken overheid', en kijkt dan naar de gemeenten en de provincies. Over de deelstaten wordt nauwelijks gesproken. Het subsidiariteitsbeginsel is het klassieke uitgangspunt: beleid moet gevoerd worden op het niveau dat er het meest geschikt voor is. Vlaanderen wordt niet vernoemd.Er is nergens sprake van eventuele Belgische bevoegdheden die beter door de deelstaat Vlaanderen zouden worden uitgeoefend. Over economische regelgeving vraagt CD&V zich wel af 'welk niveau het meest geschikt is': Vlaanderen, Brussel of België. Allerminst wordt het eerste niveau gesuggereerd. VermogenswinstbelastingDe partij spreekt zich in de teksten ook uit over een nieuwe vermogenswinstbelasting. Het moet dus verder gaan dan de tax shift zoals door de regering-Michel beslist. Ze wil ook een fiscale vereenvoudiging richting een duaal belastingsysteem, met inkomsten uit arbeid of kapitaal. CD&V wil ook de bedrijfswagens afschaffen.De partij pleit ook voor een verlaging van de vennootschapsbelasting. Die maatregel werd recent voorgesteld door financiënminister Johan Van Overtveldt van de N-VA. CD&V verzet zich er tegen in deze regering, omdat het niet in het regeerakkoord staat en budgettair onhaalbaar zou zijn.Voorgoed voorbijDe zeer 'on-Vlaamse' ontwerptekst zal sommigen met heimwee doen terugdenken aan de Leterme-tijden en diens 'homogene bevoegdheidspakketten' en de destijds zeer Vlaamse Kris Peeters ('staatshervormingen brengen welvaart'). Deze tekst doet lijken alsof na de zesde staatshervorming van Di Rupo, de communautaire kwestie voor CD&V voorgoed is opgehouden met bestaan.