Allochtonen van Turkse en Marokkaanse origine die in België geboren zijn, voelen zich vaak oneerlijk behandeld vanwege hun afkomst of achtergrond. Opmerkelijk is dat de geïntegreerde allochtonen, die studeren en de krant lezen, het vaakst gediscrimineerd worden. Dat melden De Standaard en Het Nieuwsblad, op basis van een onderzoek van de KU Leuven bij meer dan 670 Antwerpenaren tussen 18 en 35 jaar met Turkse en Marokkaanse roots.

"We hebben bij de jongeren van de tweede generatie, die dus in ons land zijn geboren, gepeild naar wat ze zelf hebben meegemaakt", zegt Karen Phalet, professor aan het centrum voor sociale en culturele psychologie van de KU Leuven. "Uit onze analyse blijkt dat een grote groep zich benadeeld voelt."

Openbaar vervoer

Het vaakst voelen de allochtonen zich gediscrimineerd op het openbaar vervoer: 64 procent van wie Marokkaanse roots heeft, zegt er "soms" of "vaak" geconfronteerd te worden met discriminatie. Bij wie Turkse roots heeft, is dat 53 procent.

School en werk

Daarna voelen de ondervraagden zich het vaakst gediscrimineerd op school, tijdens het solliciteren en op hun werkplek. Volgens de onderzoekers worden ook de mensen die goed geïntegreerd zijn gediscrimineerd.

Politiecontroles

Zo klagen de jonge mannen en vrouwen van Turkse origine die de krant lezen - wat als een goede maatstaaf voor integratie wordt gezien - veel vaker over discriminatie bij politie­controles. Van hen zegt 33 procent gediscrimineerd te worden. Van degenen die onverschillig staan tegenover het nieuws, is dat 23 procent. Bij de jongemannen van Marokkaanse origine die studeren, en dus goed geïntegreerd zijn, doet zich hetzelfde voor. (Belga/EE)

Allochtonen van Turkse en Marokkaanse origine die in België geboren zijn, voelen zich vaak oneerlijk behandeld vanwege hun afkomst of achtergrond. Opmerkelijk is dat de geïntegreerde allochtonen, die studeren en de krant lezen, het vaakst gediscrimineerd worden. Dat melden De Standaard en Het Nieuwsblad, op basis van een onderzoek van de KU Leuven bij meer dan 670 Antwerpenaren tussen 18 en 35 jaar met Turkse en Marokkaanse roots. "We hebben bij de jongeren van de tweede generatie, die dus in ons land zijn geboren, gepeild naar wat ze zelf hebben meegemaakt", zegt Karen Phalet, professor aan het centrum voor sociale en culturele psychologie van de KU Leuven. "Uit onze analyse blijkt dat een grote groep zich benadeeld voelt." Openbaar vervoerHet vaakst voelen de allochtonen zich gediscrimineerd op het openbaar vervoer: 64 procent van wie Marokkaanse roots heeft, zegt er "soms" of "vaak" geconfronteerd te worden met discriminatie. Bij wie Turkse roots heeft, is dat 53 procent. School en werkDaarna voelen de ondervraagden zich het vaakst gediscrimineerd op school, tijdens het solliciteren en op hun werkplek. Volgens de onderzoekers worden ook de mensen die goed geïntegreerd zijn gediscrimineerd. PolitiecontrolesZo klagen de jonge mannen en vrouwen van Turkse origine die de krant lezen - wat als een goede maatstaaf voor integratie wordt gezien - veel vaker over discriminatie bij politie­controles. Van hen zegt 33 procent gediscrimineerd te worden. Van degenen die onverschillig staan tegenover het nieuws, is dat 23 procent. Bij de jongemannen van Marokkaanse origine die studeren, en dus goed geïntegreerd zijn, doet zich hetzelfde voor. (Belga/EE)