Na afloop wees de minister erop dat in de Wet Potpourri I van 19 oktober 2015 de verjaringstermijn voor dergelijke feiten met 10 jaar werd verlengd, van 30 tot 40 jaar. Daarnaast bereidt Koen Geens een voorontwerp van wet inzake spijtoptanten voor dat tegen begin 2018 in de Kamer moet worden ingediend.

Tot slot dringt de minister erop aan dat het geheim van het onderzoek wordt gerespecteerd en betuigt hij opnieuw zijn medeleven aan de slachtoffers en hun nabestaanden.

Na afloop wees de minister erop dat in de Wet Potpourri I van 19 oktober 2015 de verjaringstermijn voor dergelijke feiten met 10 jaar werd verlengd, van 30 tot 40 jaar. Daarnaast bereidt Koen Geens een voorontwerp van wet inzake spijtoptanten voor dat tegen begin 2018 in de Kamer moet worden ingediend. Tot slot dringt de minister erop aan dat het geheim van het onderzoek wordt gerespecteerd en betuigt hij opnieuw zijn medeleven aan de slachtoffers en hun nabestaanden.