Volgens een studie van Randstand is de arbeidsmobiliteit tussen Wallonië en Vlaanderen de voorbije tien jaar afgenomen, hoewel de gemiddelde werkloosheid in Wallonië met ongeveer 10 procent dubbel zo hoog blijft als in Vlaanderen.
...

Volgens een studie van Randstand is de arbeidsmobiliteit tussen Wallonië en Vlaanderen de voorbije tien jaar afgenomen, hoewel de gemiddelde werkloosheid in Wallonië met ongeveer 10 procent dubbel zo hoog blijft als in Vlaanderen. 'En toch hebben bedrijven in Vlaanderen en Wallonië eigenlijk hetzelfde personeelsprobleem', reageert Jean-Claude Marcourt, voormalig Waals topminister van Economie en huidig minister van Hoger Onderwijs in de Franse Gemeenschapsregering. 'Iedereen is op zoek naar dezelfde hoogopgeleide mensen met een technische profiel. Dat remt onze groei. Meer jongeren warm maken voor technische en wetenschappelijke richtingen: dat is de sleutel.'De vaststelling blijft: Wallonië slaagt er niet in zijn achterstand op de arbeidsmarkt tegenover Vlaanderen in te lopen.Jean-Claude Marcourt: Vlaanderen is op economisch vlak nu eenmaal een van de sterkste regio's in Europa, de absolute top. Je moet Wallonië eigenlijk vergelijken met regio's met een soortgelijke historische en economische achtergrond, die ooit welvarend waren dankzij ijzererts en steenkool, zoals het westen van Duitsland of het noorden van Frankrijk. En dan blijkt dat Wallonië het niet slecht doet. Bovendien groeit de kloof met Vlaanderen niet meer. Wallonië is op de goede weg. Het gaat nooit snel genoeg, maar de belangrijkste Waalse economische sectoren zijn uitgesproken toekomstgericht: de farmaceutische industrie en de biotechnologie.In De Standaard uitte Jean-Jacques Cloquet, voormalig ceo van de luchthaven van Charleroi en nu directeur van dierenpark Pairi Daiza kritiek op de bestuurscultuur in Wallonië: te veel bijstandtrekkers, zei hij, en te veel lokale baronieën staan het economisch herstel van Wallonië in de weg.Marcourt: Jean-Jacques Cloquet staat bekend om zulke sloganeske zinnetjes, maar zonder mij en zonder de hulp van het Waalse Gewest zouden de mooie luchthaven van Cloquet en Pairi Daiza nooit hebben bestaan. Ik denk ook dat Pairi Daiza-ceo Eric Domb een andere, meer relevante mening is toegedaan. Het bekende adviesbureau Roland Berger schreef in een studie trouwens dat het Waalse model voor economische ontwikkeling, waarin publieke en private investeringen hand in hand gaan, goed beantwoordt aan het economische weefsel van Wallonië. Jarenlang was het gebrek aan privékapitaal een van onze grote handicaps, nadat de Generale Maatschappij van België, die eerst fortuin had gemaakt in Wallonië, ons landsgedeelte de rug had toegekeerd. Opvallend is de hoge jeugdwerkloosheid in Wallonië, die rond de 30 procent schommelt.Marcourt: Dat klopt. Het probleem is dat aan Franstalige kant grote groepen jongeren de school verlaten zonder diploma. Als zij zich op de arbeidsmarkt begeven, belanden ze meestal in de werkloosheid. We hebben wel nieuwe opleidingen voor hen in het leven geroepen, met name op het gebied van IT. Veel jongeren die mislukken op school blijken gepassioneerd door informatica. Hoe komt het dat zoveel Waalse en Brusselse jongeren geen diploma behalen?Marcourt: De school is vaak onvoldoende aangepast aan de sociaal-economische en culturele achtergrond van jongeren. Neem kinderen met een migratieachtergrond: zij denken vaak dat ze toch geen werk zullen vinden, ongeacht wat ze doen op school. Er zijn nog grote inspanningen nodig, zodat zij zich een volwaardig lid voelen van onze samenleving.Tot slot: in Vlaanderen wordt druk gespeculeerd over de toenadering tussen de N-VA en de SP.A. Hoe kijkt de Waalse PS daartegenaan?Marcourt: Het bestuursakkoord in Antwerpen heeft de geruchten gevoed, en we zien wel dat het niet meer botert tussen de CD&V en de N-VA, maar ik heb geen enkele aanwijzing dat de SP.A en de N-VA een voorakkoord hebben.Zou de PS het daar moeilijk mee hebben?Marcourt: Héél moeilijk. Wij willen geen confederalisme en wij willen geen nieuwe communautaire ronde. En die komt er ook niet: aan Franstalige kant zal geen enkele partij een nieuwe staatshervorming steunen.