Volgens een studie van Randstand is de arbeidsmobiliteit tussen Wallonië en Vlaanderen de voorbije tien jaar afgenomen, hoewel de gemiddelde werkloosheid in Wallonië met ongeveer 10 procent dubbel zo hoog blijft als in Vlaanderen.
...