Geen akkoord tussen spoorbonden en directie, staking lijkt onafwendbaar

09/06/16 om 16:10 - Bijgewerkt om 16:50

Spoordirecties en vakbonden hebben na nieuw overleg geen akkoord bereikt in het dossier van de kredietdagen. De bonden gaan een tekst voorleggen aan hun basis, maar een staking vanaf zondagavond lijkt nog maar moeilijk af te wenden.

Geen akkoord tussen spoorbonden en directie, staking lijkt onafwendbaar

© BELGAIMAGE

Vrijdag neemt de socialistische bond daarover een definitief standpunt in. Gisteren was er nog optimisme bij de bonden dat een akkoord in de maak leek.

'Teleurstelling'

Delen

Telkens als wij een stap vooruit zetten, zetten de directies een stap achteruit en vragen ze bijkomende zaken

Vakbondstopman Michel Abdissi

De vakbondsvertegenwoordigers konden hun ontgoocheling maar moeilijk verbergen na afloop van de vergadering die bijna 4 uur duurde. 'Dit is echt een teleurstelling', stelde Michel Abdissi van GSP Cheminots, de Franstalige vleugel van de socialistische spoorbond. 'Telkens als wij een stap vooruit zetten, zetten de directies een stap achteruit en vragen ze bijkomende zaken.'

Volgens de bonden leek het overleg te zullen uitmonden in een verdedigbaar akkoord, totdat de directies plots nuances aanbrachten in de door de bonden gevraagde bevriezing van de productiviteitsverhogende maatregelen voor het personeel tot begin 2019.

'De directies waren bereid een moratorium te aanvaarden voor het geheel van het personeel, maar sloten maatregelen voor bepaalde categorieën van werknemers niet uit', klonk het. Zo zou er sprake zijn van werkdagen van 9 of 10 uur in de werkplaatsen.

Voorleggen

Ondanks de ontgoocheling, zullen de vakbonden de tekst voorleggen aan hun achterban, aldus Ludo Sempels van de Vlaamse vleugel ACOD Spoor. Het woord 'verdedigen' nam hij niet in de mond. 'We gaan de tekst voorleggen', herhaalde hij meermaals.

Vrijdag komt bij de socialistische bond een nationaal uitvoerend bureau samen om een standpunt in te nemen. Om 14.00 uur wordt dat overgemaakt aan de directies van HR Rail (de juridische werkgever van het spoorpersoneel), NMBS en Infrabel. Dan zou definitief duidelijk moeten zijn of de stakingsaanzegging van een week (vanaf zondag 12 juni om 22.00 uur) al dan niet behouden blijft.

De christelijke vakbond ACV/CSC-Transcom consulteert volgende week zijn basis. Ook daar zal de tekst 'voorgelegd' worden, zegt ACV'er Luc Piens.

Andere toon

In schril contrast met de duidelijke ontgoocheling bij de spoorbonden, staat het persbericht van de directie van HR Rail (de juridische werkgever van het spoorpersoneel). Zij spreekt van een vergadering in een constructieve sfeer die echter nog geen akkoord opleverde en die vrijdag om 14 uur wordt voortgezet.

HR Rail geeft ook een overzicht van de voorstellen die op tafel liggen. Een deel ervan lijkt ondertussen voor alle partijen aanvaardbaar: de schrapping van de extralegale feestdag 15 november (Koningsdag) dit jaar, de schrapping van een bijkomende feestdag vanaf volgend jaar, en een vermindering van het aantal kredietdagen per 28 dagen van ziekte. Ook zouden 'de principes van de 36-urige werkweek' niet ter discussie worden gesteld.

Struikelpunt is het punt over de bevriezing van de aan het personeel gevraagde inspanningen gedurende twee jaar. 'Tot januari 2019 geen bijkomende algemene productiviteitsinspanningen voor het geheel van het personeel, andere dan degene die beslist zijn, voor zover sociale acties niet verder ingrijpen op het huidige productiviteitsniveau', klinkt dat in het persbericht van HR Rail. Volgens de vakbonden sluit de directie extra maatregelen voor bepaalde categorieën van personeel echter niet uit.

De voorstellen 'zullen worden uitgevoerd wanneer alle stakingsaanzeggingen worden ingetrokkenen over deze onderwerpen en geen nieuwe acties worden gevoerd', besluit HR Rail.(Belga/KVDA)

Lees meer over:

Onze partners