Om de kloof tussen de hoge en lage inkomens niet te vergroten, moet het indexeringssysteem ook in de toekomst performant blijven voor de lage en middeninkomens. Een indexsprong is in die optiek niet aangewezen. Dat erg actueel advies maakt deel uit van de slotconclusies die de G1000, het burgerplatform met schrijver David Van Reybrouck als uithangbord, bekendmaakte.

Slotakkoord

In het Huis der Parlementsleden in Brussel werkte een groep van 32 burgers de voorbije drie dagen aan het slotakkoord van de G1000. Het initiatief werd zowat anderhalf jaar geleden voor het eerst voorgesteld en exact een jaar geleden kwamen 704 burgers samen op de "Burgertop" in Tour & Taxis.

Tijdens de derde fase van de werkzaamheden bogen 32 burgers zich over het thema "Werk en Werkloosheid". Hun bevindingen, verdeeld over zes deelthema's, werden zondag voorgesteld en overhandigd aan de zeven parlementsvoorzitters in ons land, van wie er drie persoonlijk naar de ceremonie afzakten.

Inkomenskloof

Onder de noemer "De kloof tussen hoge en lage inkomens" valt op dat de deelnemers geen voorstander zijn van een indexsprong, een piste die momenteel op tafel ligt bij de begrotingsonderhandelingen.

Ze voeren aan dat zo'n indexsprong veel harder wordt gevoeld door mensen met lage inkomens en dat het effect ervan niet eenmalig is, maar een blijvend verschil maakt op de lage en middenlonen.

Banenplannen

Een ander opmerkelijk pleidooi draait rond het stopzetten van inefficiënte banenplannen, zoals de jongerenbanenplannen. Daarbij argumenteren de deelnemers dat de huidige werking van de banenplannen te veel negatieve neveneffecten heeft en niet leidt tot een vermindering van het aantal 'mismatches'. Een evaluatie van de effectiviteit van de banenplannen is dan ook nodig, luidt het.

Binnen hetzelfde deelthema vallen ook pleidooien terug te vinden voor een veel persoonlijkere begeleiding van werkzoekenden naar werk. Daarbij zou een focus moeten liggen op knelpuntberoepen.

Ook pleit men voor het verantwoordelijk stellen van werkgevers voor het begeleiden van ontslagen werknemers naar een nieuwe job.

Niet alle adviezen bleken unaniem tot stand te zijn gekomen. Zo volgden twee burgers de adviezen van het deelthema "toegang tot de arbeidsmarkt" niet omdat er te weinig aandacht zou worden besteed aan de vrije wil van jongeren. Ook bleek een kleine minderheid niet akkoord te gaan met het advies om de bestaande uitkeringsvormen te vervangen door een universele uitkering, omdat dit niet uitvoerbaar en mogelijk zelfs gevaarlijk zou zijn.

Belastingen

Het burgerplatform stelt ook voor om de hoge lonen op een andere manier te belasten, onder meer door de belastbare basis te herdefiniëren. Ook moet de overheid de lage lonen verhogen door de fiscale druk op die lonen te verlagen, zonder de fiscale druk naar de middenklasse te verschuiven.

Ook een verlaging van de loonkosten, een verbod op het aannemen van onafhankelijkeonderaannemers tegen een heel lage prijs en het heffen van belastingen op basis van het land waarin men werkt staan in het eindverslag.

Binnen het luik "Discriminatie op het werk" wil het burgerplatform dat werk wordt gemaakt van een positiever beeld van alle gediscrimineerde groepen en personen. "Geef de cijfers een gezicht", luidde het. Tot slot moet de overheid bedrijven verplichten een diversiteitsplan op poten te zetten. De burgers pleiten daarbij voor strengere voorwaarden indien die bedrijven subsidies krijgen of een aanbesteding binnenhalen. (Belga/EE)

Om de kloof tussen de hoge en lage inkomens niet te vergroten, moet het indexeringssysteem ook in de toekomst performant blijven voor de lage en middeninkomens. Een indexsprong is in die optiek niet aangewezen. Dat erg actueel advies maakt deel uit van de slotconclusies die de G1000, het burgerplatform met schrijver David Van Reybrouck als uithangbord, bekendmaakte. Slotakkoord In het Huis der Parlementsleden in Brussel werkte een groep van 32 burgers de voorbije drie dagen aan het slotakkoord van de G1000. Het initiatief werd zowat anderhalf jaar geleden voor het eerst voorgesteld en exact een jaar geleden kwamen 704 burgers samen op de "Burgertop" in Tour & Taxis. Tijdens de derde fase van de werkzaamheden bogen 32 burgers zich over het thema "Werk en Werkloosheid". Hun bevindingen, verdeeld over zes deelthema's, werden zondag voorgesteld en overhandigd aan de zeven parlementsvoorzitters in ons land, van wie er drie persoonlijk naar de ceremonie afzakten. Inkomenskloof Onder de noemer "De kloof tussen hoge en lage inkomens" valt op dat de deelnemers geen voorstander zijn van een indexsprong, een piste die momenteel op tafel ligt bij de begrotingsonderhandelingen. Ze voeren aan dat zo'n indexsprong veel harder wordt gevoeld door mensen met lage inkomens en dat het effect ervan niet eenmalig is, maar een blijvend verschil maakt op de lage en middenlonen. Banenplannen Een ander opmerkelijk pleidooi draait rond het stopzetten van inefficiënte banenplannen, zoals de jongerenbanenplannen. Daarbij argumenteren de deelnemers dat de huidige werking van de banenplannen te veel negatieve neveneffecten heeft en niet leidt tot een vermindering van het aantal 'mismatches'. Een evaluatie van de effectiviteit van de banenplannen is dan ook nodig, luidt het. Binnen hetzelfde deelthema vallen ook pleidooien terug te vinden voor een veel persoonlijkere begeleiding van werkzoekenden naar werk. Daarbij zou een focus moeten liggen op knelpuntberoepen. Ook pleit men voor het verantwoordelijk stellen van werkgevers voor het begeleiden van ontslagen werknemers naar een nieuwe job. Niet alle adviezen bleken unaniem tot stand te zijn gekomen. Zo volgden twee burgers de adviezen van het deelthema "toegang tot de arbeidsmarkt" niet omdat er te weinig aandacht zou worden besteed aan de vrije wil van jongeren. Ook bleek een kleine minderheid niet akkoord te gaan met het advies om de bestaande uitkeringsvormen te vervangen door een universele uitkering, omdat dit niet uitvoerbaar en mogelijk zelfs gevaarlijk zou zijn. Belastingen Het burgerplatform stelt ook voor om de hoge lonen op een andere manier te belasten, onder meer door de belastbare basis te herdefiniëren. Ook moet de overheid de lage lonen verhogen door de fiscale druk op die lonen te verlagen, zonder de fiscale druk naar de middenklasse te verschuiven. Ook een verlaging van de loonkosten, een verbod op het aannemen van onafhankelijkeonderaannemers tegen een heel lage prijs en het heffen van belastingen op basis van het land waarin men werkt staan in het eindverslag. Binnen het luik "Discriminatie op het werk" wil het burgerplatform dat werk wordt gemaakt van een positiever beeld van alle gediscrimineerde groepen en personen. "Geef de cijfers een gezicht", luidde het. Tot slot moet de overheid bedrijven verplichten een diversiteitsplan op poten te zetten. De burgers pleiten daarbij voor strengere voorwaarden indien die bedrijven subsidies krijgen of een aanbesteding binnenhalen. (Belga/EE)