Dat bleek uit cijfers die minister-president Pierre-Yves Jeholet (MR) en Begrotingsminister Frédéric Daerden (PS) vrijdag voorstelden.

De Franse Gemeenschap beschikt niet over eigen inkomsten en is afhankelijk van middelen die door de federale overheid worden doorgestort. Een begroting in evenwicht zou ten koste gaan van sectoren zoals onderwijs, kleine kinderen, jeugd en cultuur.

De minderinkomsten zijn onder meer het gevolg van de neergang van de macro-economische parameter (-169 miljoen dit jaar, -130 miljoen volgend jaar), de uitgestelde verkoop van de 5G-licenties (141 miljoen die niet voor 2021 verwacht worden gezien de moeilijke onderhandelingen binnen het Overlegcomité), de indexering van de lonen onder meer van de leerkrachten, en de financiering van het Excellentiepact voor het onderwijs.

Daarnaast wil de regering ook middelen voorzien voor nieuw beleid: de herfinanciering van het hoger onderwijs en socio-culturele sector (telkens 5 miljoen), de verplaatsingsonkosten voor het onderwijzend personeel (tweemaal 4 miljoen) en de oprichting van Wallonie-Bruxelles Enseignement, de nieuwe inrichtende macht voor het publiek onderwijs (6,8 miljoen).

Omdat de federale regering tegen 15 oktober een begroting voor alle overheden moet overmaken aan Europa, heeft de regering-Jeholet een 'voornamelijk technische' begroting overgemaakt. De grote keuzes moeten gemaakt worden bij de begrotingscontrole van eind april 2020.

Ondanks de verwachte toename van de schuld meent Begrotingsminister Daerden dat die beheersbaar is: 'De schuldenlast bedraagt 200 miljoen, wat minder dan 2 procent is van de uitgaven die meer dan 11 miljard euro bedragen. Dat blijft marginaal'. De minister benadrukt dat de schuld permanent gemonitord wordt en dat ze dynamisch beheerd zal worden. Het blijft de bedoeling om tegen het einde van de legislatuur rond de 2 procent te blijven.

Frédéric Daerden erkent dat de schuld vandaag op 62 procent van de inkomsten van de Franse Gemeenschap ligt en tegen het einde van de legislatuur de 90 procent zal overschrijden. 'Er moet werk gemaakt worden van een verbetering van de inkomsten van de Gemeenschap', aldus de minister, zonder verdere toelichting.

Het institutionele loert daarbij om de hoek: de grote inkomstenpost is de dotatie van de andere entiteiten - een verdeling van de federale btw-inkomsten over de Vlaamse en Franse gemeenschap op basis van de leerlingen, en een deel van de personenbelasting afkomstig van Wallonië en Brussel.

Dat bleek uit cijfers die minister-president Pierre-Yves Jeholet (MR) en Begrotingsminister Frédéric Daerden (PS) vrijdag voorstelden.De Franse Gemeenschap beschikt niet over eigen inkomsten en is afhankelijk van middelen die door de federale overheid worden doorgestort. Een begroting in evenwicht zou ten koste gaan van sectoren zoals onderwijs, kleine kinderen, jeugd en cultuur. De minderinkomsten zijn onder meer het gevolg van de neergang van de macro-economische parameter (-169 miljoen dit jaar, -130 miljoen volgend jaar), de uitgestelde verkoop van de 5G-licenties (141 miljoen die niet voor 2021 verwacht worden gezien de moeilijke onderhandelingen binnen het Overlegcomité), de indexering van de lonen onder meer van de leerkrachten, en de financiering van het Excellentiepact voor het onderwijs. Daarnaast wil de regering ook middelen voorzien voor nieuw beleid: de herfinanciering van het hoger onderwijs en socio-culturele sector (telkens 5 miljoen), de verplaatsingsonkosten voor het onderwijzend personeel (tweemaal 4 miljoen) en de oprichting van Wallonie-Bruxelles Enseignement, de nieuwe inrichtende macht voor het publiek onderwijs (6,8 miljoen). Omdat de federale regering tegen 15 oktober een begroting voor alle overheden moet overmaken aan Europa, heeft de regering-Jeholet een 'voornamelijk technische' begroting overgemaakt. De grote keuzes moeten gemaakt worden bij de begrotingscontrole van eind april 2020. Ondanks de verwachte toename van de schuld meent Begrotingsminister Daerden dat die beheersbaar is: 'De schuldenlast bedraagt 200 miljoen, wat minder dan 2 procent is van de uitgaven die meer dan 11 miljard euro bedragen. Dat blijft marginaal'. De minister benadrukt dat de schuld permanent gemonitord wordt en dat ze dynamisch beheerd zal worden. Het blijft de bedoeling om tegen het einde van de legislatuur rond de 2 procent te blijven. Frédéric Daerden erkent dat de schuld vandaag op 62 procent van de inkomsten van de Franse Gemeenschap ligt en tegen het einde van de legislatuur de 90 procent zal overschrijden. 'Er moet werk gemaakt worden van een verbetering van de inkomsten van de Gemeenschap', aldus de minister, zonder verdere toelichting. Het institutionele loert daarbij om de hoek: de grote inkomstenpost is de dotatie van de andere entiteiten - een verdeling van de federale btw-inkomsten over de Vlaamse en Franse gemeenschap op basis van de leerlingen, en een deel van de personenbelasting afkomstig van Wallonië en Brussel.