De zaak is een uitloper van de identificatiemissie uit Soedan in 2017 in België. Die kreeg kritiek omdat ons land zo Soedan informatie verschafte over personen die potentieel op de vlucht waren voor dat regime. Uit de beslissing van de Franse rechtbank blijkt dat M. in het gesloten centrum in België een formulier had ingevuld met informatie over zijn familie in Soedan. Toen hij voor de Soedanese delegatie verscheen, bleek het volledige formulier in hun bezit en ondervroegen ze hem daarover.

De dag van zijn terugkeervlucht vernam België dat de man al asiel had aangevraagd in Frankrijk en dat zijn dossier daar afgehandeld moest worden. Frankrijk had in de zomer daarvoor zijn asielaanvraag afgewezen, maar de Franse rechtbank voor asielrecht oordeelt nu dat de situatie in Soedan en zijn blootstelling aan de Soedanese delegatie in België de man in de problemen kan brengen bij terugkeer.

De beslissing dateert van juli, maar sijpelt nu pas door tot bij ons. 'Onze ongerustheid over de identificatiemissie blijkt nu toch terecht', klinkt het bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen. De Dienst Vreemdelingenzaken stelt dat ze er toen alles aan heeft gedaan 'om die mensen de mogelijkheid aan te bieden om asiel aan te vragen in België'. Toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken zegt in een reactie dat het rapport van CGVS duidelijk was: 'geen folteringen'.

De zaak is een uitloper van de identificatiemissie uit Soedan in 2017 in België. Die kreeg kritiek omdat ons land zo Soedan informatie verschafte over personen die potentieel op de vlucht waren voor dat regime. Uit de beslissing van de Franse rechtbank blijkt dat M. in het gesloten centrum in België een formulier had ingevuld met informatie over zijn familie in Soedan. Toen hij voor de Soedanese delegatie verscheen, bleek het volledige formulier in hun bezit en ondervroegen ze hem daarover. De dag van zijn terugkeervlucht vernam België dat de man al asiel had aangevraagd in Frankrijk en dat zijn dossier daar afgehandeld moest worden. Frankrijk had in de zomer daarvoor zijn asielaanvraag afgewezen, maar de Franse rechtbank voor asielrecht oordeelt nu dat de situatie in Soedan en zijn blootstelling aan de Soedanese delegatie in België de man in de problemen kan brengen bij terugkeer. De beslissing dateert van juli, maar sijpelt nu pas door tot bij ons. 'Onze ongerustheid over de identificatiemissie blijkt nu toch terecht', klinkt het bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen. De Dienst Vreemdelingenzaken stelt dat ze er toen alles aan heeft gedaan 'om die mensen de mogelijkheid aan te bieden om asiel aan te vragen in België'. Toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken zegt in een reactie dat het rapport van CGVS duidelijk was: 'geen folteringen'.