Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen maandag. Het Syrische koppel met twee kinderen uit Aleppo wil een humanitair visum om in België asiel aan te vragen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken wil dat visum niet afleveren. Tegen die weigering had het gezin twee beroepen aangespannen, via hun advocate Mieke Van den Broeck.

Volgens de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen maakten de advocaten van het Syrische gezin een procedurefout. De eerste keer dat de Dienst Vreemdelingenzaken de visumaanvraag van het gezin afwees, vergat hun advocate de beroepsprocedure op te starten. Daardoor vervallen volgens Francken ook alle volgende vonnissen en is de zaak zo goed als van de baan. 'Dit betekent ook dat we vanaf de datum van het arrest niet langer verplicht zijn om een visum af te leveren aan de familie', zegt Francken. Het gezin kan tegen deze beslissing nog wel in beroep gaan bij het Hof van Cassatie.

Francken start nu een spoedprocedure op om de opgelegde dwangsom nietig te laten verklaren. Dat bedrag is intussen opgelopen tot 564.000 euro. 'Het lijkt me logisch dat de dwangsommen vervallen, nu we gelijk gekregen hebben over de weigering om een visum uit te reiken. We hebben tot nu nul euro betaald, en ik ben niet van plan om daar nog verandering in te brengen.'

Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen maandag. Het Syrische koppel met twee kinderen uit Aleppo wil een humanitair visum om in België asiel aan te vragen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken wil dat visum niet afleveren. Tegen die weigering had het gezin twee beroepen aangespannen, via hun advocate Mieke Van den Broeck.Volgens de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen maakten de advocaten van het Syrische gezin een procedurefout. De eerste keer dat de Dienst Vreemdelingenzaken de visumaanvraag van het gezin afwees, vergat hun advocate de beroepsprocedure op te starten. Daardoor vervallen volgens Francken ook alle volgende vonnissen en is de zaak zo goed als van de baan. 'Dit betekent ook dat we vanaf de datum van het arrest niet langer verplicht zijn om een visum af te leveren aan de familie', zegt Francken. Het gezin kan tegen deze beslissing nog wel in beroep gaan bij het Hof van Cassatie.Francken start nu een spoedprocedure op om de opgelegde dwangsom nietig te laten verklaren. Dat bedrag is intussen opgelopen tot 564.000 euro. 'Het lijkt me logisch dat de dwangsommen vervallen, nu we gelijk gekregen hebben over de weigering om een visum uit te reiken. We hebben tot nu nul euro betaald, en ik ben niet van plan om daar nog verandering in te brengen.'