De onderhandelingen worden geleid door de formateurs Rudi Vervoort (PS) en Elke Van den Brandt (Groen). De delegaties van de partijen zijn samengesteld uit twee onderhandelaars en één medewerker. Op de eerste vergadering zal Vervoort zijn nota toelichten en krijgen de onderhandelaars toelichting door de administratie over de toestand van de begroting.

De kabinetschef van Guy Vanhengel (Open VlD) neemt ook deel aan de vergadering, is het horen. Elke Van den Brandt betreurde de afwezigheid van Open VLD, maar was er gerust in dat 'we elkaar zullen ontmoeten'. Ze hoopte dat het gesprek er snel komt. 'Soms is er wat tijd nodig bij sommige partijen. Dat heeft niet altijd met Brussel te maken', reageerde Pascal Smet (One.Brussels-SP.A), die ervan overtuigd was dat Open VLD alsnog rond de tafel zal gaan zitten. 'Ik hoop dat we snel kunnen vooruitgaan.'

Ook Vervoort erkende dat 'de toestand in Brussel soms wat ingewikkeld is'. Maar hij toonde zich optimistisch: 'De draad is gespannen, maar is nog niet gebroken'. 'Wat telt is dat er geen breuk is', vulde Brussels PS-kopstuk Laurette Onkelinx aan. Er komt nog een ontmoeting met de formateurs. 'Het komt erop aan om hen gerust te stellen', stelde ze.

Onkelinx waarschuwde wel om 'Brussel niet te laten gijzelen door andere dossiers'. Onkelinx en Bernard Clerfayt (DéFI) reageerden op de vraag van Open VLD om ook de MR aan tafel te hebben door erop te wijzen dat in Brussel elke taalgroep autonoom beslist over de coalitiepartners.

De onderhandelingen worden geleid door de formateurs Rudi Vervoort (PS) en Elke Van den Brandt (Groen). De delegaties van de partijen zijn samengesteld uit twee onderhandelaars en één medewerker. Op de eerste vergadering zal Vervoort zijn nota toelichten en krijgen de onderhandelaars toelichting door de administratie over de toestand van de begroting. De kabinetschef van Guy Vanhengel (Open VlD) neemt ook deel aan de vergadering, is het horen. Elke Van den Brandt betreurde de afwezigheid van Open VLD, maar was er gerust in dat 'we elkaar zullen ontmoeten'. Ze hoopte dat het gesprek er snel komt. 'Soms is er wat tijd nodig bij sommige partijen. Dat heeft niet altijd met Brussel te maken', reageerde Pascal Smet (One.Brussels-SP.A), die ervan overtuigd was dat Open VLD alsnog rond de tafel zal gaan zitten. 'Ik hoop dat we snel kunnen vooruitgaan.' Ook Vervoort erkende dat 'de toestand in Brussel soms wat ingewikkeld is'. Maar hij toonde zich optimistisch: 'De draad is gespannen, maar is nog niet gebroken'. 'Wat telt is dat er geen breuk is', vulde Brussels PS-kopstuk Laurette Onkelinx aan. Er komt nog een ontmoeting met de formateurs. 'Het komt erop aan om hen gerust te stellen', stelde ze. Onkelinx waarschuwde wel om 'Brussel niet te laten gijzelen door andere dossiers'. Onkelinx en Bernard Clerfayt (DéFI) reageerden op de vraag van Open VLD om ook de MR aan tafel te hebben door erop te wijzen dat in Brussel elke taalgroep autonoom beslist over de coalitiepartners.