Zolang er geen pleeggezin wordt gevonden, blijven de kinderen thuis -ook als het daar niet veilig is- of worden ze naar een jeugdinstelling gestuurd.

De cijfers werden opgevraagd door Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA) bij Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V). Dat het aantal wachtende kinderen zo sterk toeneemt, is opmerkelijk want er zijn steeds meer mensen die bereid zijn een kind op te vangen. In 2015 telde Vlaanderen 4.177 pleeggezinnen. Twee jaar later waren er 5.181 of een kwart meer.

'Als ik dan zie dat meer ouders zich informeren over pleegzorg, maar dat minder kandidaten aan het selectieproces beginnen, vrees ik dat de wachtlijst nog zal groeien', zegt Parys in de krant. 'We moeten dringend te weten komen waarom kandidaten afhaken, werk maken van tijdskrediet voor pleegouders en Gezinshuizen oprichten. Dat is kleinschalige opvang die aanleunt bij een gezinsomgeving. Zo kunnen we kinderen en jongeren de beste ontwikkelingskansen bieden.'

Zolang er geen pleeggezin wordt gevonden, blijven de kinderen thuis -ook als het daar niet veilig is- of worden ze naar een jeugdinstelling gestuurd.De cijfers werden opgevraagd door Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA) bij Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V). Dat het aantal wachtende kinderen zo sterk toeneemt, is opmerkelijk want er zijn steeds meer mensen die bereid zijn een kind op te vangen. In 2015 telde Vlaanderen 4.177 pleeggezinnen. Twee jaar later waren er 5.181 of een kwart meer. 'Als ik dan zie dat meer ouders zich informeren over pleegzorg, maar dat minder kandidaten aan het selectieproces beginnen, vrees ik dat de wachtlijst nog zal groeien', zegt Parys in de krant. 'We moeten dringend te weten komen waarom kandidaten afhaken, werk maken van tijdskrediet voor pleegouders en Gezinshuizen oprichten. Dat is kleinschalige opvang die aanleunt bij een gezinsomgeving. Zo kunnen we kinderen en jongeren de beste ontwikkelingskansen bieden.'