Marc De Mesmaeker zei dinsdag in de Kamer dat het wellicht nog even zal duren vooraleer er tuchtprocedures worden opgestart tegen de agenten die betrokken waren bij de dood van Chovanec.

Volgens De Mesmaeker zal Justitie zich wellicht eerst uitspreken over de omstandigheden waarin Chovanec om het leven kwam. De feiten zijn intussen drie jaar oud, maar volgens De Mesmaeker zou een verjaring kunnen worden opgeschort totdat een rechter een juridische uitspraak heeft gedaan in de zaak, op voorwaarde dat het gaat om feiten die aan een gerechtelijk onderzoek zijn onderworpen. Op die manier zouden eventuele tuchtsancties dus uitgesteld worden tot na een vonnis.

De familie-Chovanec reageert woensdag, in een mededeling via haar advocaat, verbijsterd. 'Het gegeven dat er op heden, quasi 3 jaar na de feiten en 6 maanden nadat de beelden van het vreselijke voorval publiek werden, nog steeds tuchtonderzoeken niet zijn opgestart en daardoor nu dreigen te verjaren, is voor de familie onaanvaardbaar', luidt het. Dat tuchtonderzoeken door een dreigende verjaring niet meer mogelijk zouden zijn, is voor de nabestaanden van Chovanec onbegrijpelijk.

Onaanvaardbaar

'De voorbije maanden werden diverse publieke verklaringen geuit waarbij werd gesproken over 'een uitgestoken hand' en 'de wil om het dossier tot op het bot te onderzoeken'. Nu blijkt dat diverse tuchtonderzoeken niet eens zijn opgestart komen deze uitspraken betekenisloos over.'

De Mesmaeker wees in de Kamer op de complexiteit van de tuchtwetgeving. Het is voor de familie onbegrijpelijk dat 'de complexiteit van de eigen wetgeving zou worden ingeroepen om het stilzitten te rechtvaardigen'.

'Uit het niet opstarten - of het zelfs laten verjaren - van tuchtonderzoeken wordt bij de familie wederom de indruk gewekt dat de wil om de zaak volledig te onderzoeken niet op ieder niveau aanwezig is. Dit is onaanvaardbaar', leest de mededeling. De familie roept alle betrokken instanties dan ook op om 'onmiddellijk de nodige stappen te ondernemen'.

Woensdag vond ook in het Europees Parlement een debat over de zaak-Chovanec plaats. Europees commissaris voor Justitie Didier Reynders noemde het essentieel dat België voortmaakt met het onderzoek, zodat eventuele verantwoordelijken voor de dood van Chovanec kunnen worden aangeduid.

Marc De Mesmaeker zei dinsdag in de Kamer dat het wellicht nog even zal duren vooraleer er tuchtprocedures worden opgestart tegen de agenten die betrokken waren bij de dood van Chovanec. Volgens De Mesmaeker zal Justitie zich wellicht eerst uitspreken over de omstandigheden waarin Chovanec om het leven kwam. De feiten zijn intussen drie jaar oud, maar volgens De Mesmaeker zou een verjaring kunnen worden opgeschort totdat een rechter een juridische uitspraak heeft gedaan in de zaak, op voorwaarde dat het gaat om feiten die aan een gerechtelijk onderzoek zijn onderworpen. Op die manier zouden eventuele tuchtsancties dus uitgesteld worden tot na een vonnis.De familie-Chovanec reageert woensdag, in een mededeling via haar advocaat, verbijsterd. 'Het gegeven dat er op heden, quasi 3 jaar na de feiten en 6 maanden nadat de beelden van het vreselijke voorval publiek werden, nog steeds tuchtonderzoeken niet zijn opgestart en daardoor nu dreigen te verjaren, is voor de familie onaanvaardbaar', luidt het. Dat tuchtonderzoeken door een dreigende verjaring niet meer mogelijk zouden zijn, is voor de nabestaanden van Chovanec onbegrijpelijk.'De voorbije maanden werden diverse publieke verklaringen geuit waarbij werd gesproken over 'een uitgestoken hand' en 'de wil om het dossier tot op het bot te onderzoeken'. Nu blijkt dat diverse tuchtonderzoeken niet eens zijn opgestart komen deze uitspraken betekenisloos over.' De Mesmaeker wees in de Kamer op de complexiteit van de tuchtwetgeving. Het is voor de familie onbegrijpelijk dat 'de complexiteit van de eigen wetgeving zou worden ingeroepen om het stilzitten te rechtvaardigen'.'Uit het niet opstarten - of het zelfs laten verjaren - van tuchtonderzoeken wordt bij de familie wederom de indruk gewekt dat de wil om de zaak volledig te onderzoeken niet op ieder niveau aanwezig is. Dit is onaanvaardbaar', leest de mededeling. De familie roept alle betrokken instanties dan ook op om 'onmiddellijk de nodige stappen te ondernemen'. Woensdag vond ook in het Europees Parlement een debat over de zaak-Chovanec plaats. Europees commissaris voor Justitie Didier Reynders noemde het essentieel dat België voortmaakt met het onderzoek, zodat eventuele verantwoordelijken voor de dood van Chovanec kunnen worden aangeduid.