In de nasleep van de Soedan-crisis besliste de federale regering om een commissie in het leven te roepen die twee jaar lang het terugkeerbeleid - zowel vrijwillige als gedwongen terugkeer - onder de loep zou nemen. Die commissie wordt voorgezeten door Marc Bossuyt, gewezen Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen en voormalig rechter en voorzitter van het Grondwettelijk Hof.

In de commissie zitten topmensen van alle betrokken diensten, gaande van Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), het CGVS en Fedasil tot de federale politie en mensen uit de luchtvaartsector. Die commissie heeft nu een eerste tussentijds rapport klaar. Eén hoofdstuk behandelt het knelpunt van de meervoudige asielaanvragen, aanvragen waarbij een eerdere aanvraag werd afgewezen. Die meervoudige aanvragen of volgende verzoeken maakten tussen 2012 en 2017 zowat een kwart uit van alle asielaanvragen. Een groot deel ervan zijn ongegrond en bevatten geen nieuwe elementen. De behandeling ervan vergt tijd die ten koste gaat van de behandeling van de andere asielaanvragen en draagt bij tot de achterstand, zegt het rapport.

De experts betwisten het principe van een meervoudige aanvraag niet, omdat er altijd nieuwe elementen kunnen opduiken. Wel vinden ze het nodig om na te gaan of misbruiken kunnen worden voorkomen of tot een minimum herleid. Vorig jaar nog werd de wet aangepast, maar misschien zijn er bijkomende bijsturingen nodig, zeggen ze.

De vraag kan gesteld worden of alle waarborgen die de asielprocedure biedt, met inbegrip van de beroepsmogelijkheden, meer dan eenmaal aan dezelfde persoon moeten worden geboden, ook al werd reeds vastgesteld dat deze persoon voordien ten onrechte internationale bescherming had aangevraagd. Bij gezinnen die op het punt staan gerepatrieerd te worden kunnen kinderen nu afzonderlijk een asielaanvraag indienen. Het rapport vraagt om na te gaan of misbruik van die regeling beter kan worden voorkomen.

In de nasleep van de Soedan-crisis besliste de federale regering om een commissie in het leven te roepen die twee jaar lang het terugkeerbeleid - zowel vrijwillige als gedwongen terugkeer - onder de loep zou nemen. Die commissie wordt voorgezeten door Marc Bossuyt, gewezen Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen en voormalig rechter en voorzitter van het Grondwettelijk Hof. In de commissie zitten topmensen van alle betrokken diensten, gaande van Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), het CGVS en Fedasil tot de federale politie en mensen uit de luchtvaartsector. Die commissie heeft nu een eerste tussentijds rapport klaar. Eén hoofdstuk behandelt het knelpunt van de meervoudige asielaanvragen, aanvragen waarbij een eerdere aanvraag werd afgewezen. Die meervoudige aanvragen of volgende verzoeken maakten tussen 2012 en 2017 zowat een kwart uit van alle asielaanvragen. Een groot deel ervan zijn ongegrond en bevatten geen nieuwe elementen. De behandeling ervan vergt tijd die ten koste gaat van de behandeling van de andere asielaanvragen en draagt bij tot de achterstand, zegt het rapport. De experts betwisten het principe van een meervoudige aanvraag niet, omdat er altijd nieuwe elementen kunnen opduiken. Wel vinden ze het nodig om na te gaan of misbruiken kunnen worden voorkomen of tot een minimum herleid. Vorig jaar nog werd de wet aangepast, maar misschien zijn er bijkomende bijsturingen nodig, zeggen ze. De vraag kan gesteld worden of alle waarborgen die de asielprocedure biedt, met inbegrip van de beroepsmogelijkheden, meer dan eenmaal aan dezelfde persoon moeten worden geboden, ook al werd reeds vastgesteld dat deze persoon voordien ten onrechte internationale bescherming had aangevraagd. Bij gezinnen die op het punt staan gerepatrieerd te worden kunnen kinderen nu afzonderlijk een asielaanvraag indienen. Het rapport vraagt om na te gaan of misbruik van die regeling beter kan worden voorkomen.