Maandagvoormiddag presenteerde N-VA haar startnota als basis voor de verdere Vlaamse regeringsonderhandelingen. De Vlaams-nationalisten willen de voorwaarden voor nieuwkomers op sociale bescherming en kinderbijslag aanscherpen.
...