Een interview bij de paters van Averbode, dat hadden we nog niet gehad. Een interview met Luc Janssen dan nog, die als radiomaker niet bepaald bekendstond als een heilig man. Maar het abdijcafé is vlak bij onze beide woonplaatsen, ze hebben er koffie, en het is er rustig praten. Janssen houdt er bovendien een fascinatie voor religie opna. In Laakdal, waar hij opgroeide, werd de kleine Luc door meneer pastoor wel eens meegenomen naar de pastorie. 'Langs de vier muren stonden boeken, er was een orgel en een piano, en ik mocht ook de kerkschatten zien. Het was een aparte introductie tot literatuur, muziek en kunst. Behalve dat hij misschien eens aan mijn elleboog gevoeld heeft, heb ik trouwens nooit last gehad van ongewenste aanrakingen.' (lacht)
...