De commissie Justitie en Binnenlandse Zaken van het parlement heeft het voorstel maandagavond goedgekeurd en maakt zich nu op voor onderhandelingen met de lidstaten.

Het was Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zelf die in september 2018 het voorstel lanceerde om de Europese grens- en kustwacht (Frontex) de middelen en de bevoegdheden te geven om de buitengrenzen van de EU beter te beschermen. Het meest in het oog springende onderdeel van het voorstel was de uitbouw van het agentschap tot 10.000 operationele personeelsleden met uitvoerende bevoegdheden.

De bevoegde commissie in het Europees Parlement heeft het voorstel nu goedgekeurd. De parlementsleden willen het grenskorps uitbreiden van 1.300 naar 5.000 grenswachten, en in tweede instantie naar 10.000. Het moet tegelijk een breder takenpakket en eigen materieel krijgen, vinden de parlementsleden. Het voorstel werd goedgekeurd met 35 stemmen tegen 9, bij 8 onthoudingen.

Ivo Belet (CD&V) steunt het voorstel. "De mensen verwachten terecht dat Europa hen beschermt tegen terreur en dat het de buitengrenzen bewaakt."

Het parlement is nu klaar om snel onderhandelingen met de lidstaten aan te knopen, zodat het wetgevende werk nog tijdens deze legislatuur kan worden afgerond. Maar die lidstaten zijn onderling verdeeld over de kwestie. Mediterrane landen als Griekenland, Italië en Spanje vrezen dat het Europese agentschap zich via het uitvoeren van grens- en identiteitscontroles in de plaats van de lidstaten zal stellen. Polen en Tsjechië werpen dan weer op dat de extra middelen voor de grens- en kustwacht ten koste kunnen gaan van Europese subsidies voor de lidstaten.

De EU-landen kunnen zich wel achter het principe scharen dat het Europese agentschap nauwer met Afrikaanse en andere derde landen gaat samenwerken om het Europese terugkeerbeleid performanter te maken.

De commissie Justitie en Binnenlandse Zaken van het parlement heeft het voorstel maandagavond goedgekeurd en maakt zich nu op voor onderhandelingen met de lidstaten.Het was Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zelf die in september 2018 het voorstel lanceerde om de Europese grens- en kustwacht (Frontex) de middelen en de bevoegdheden te geven om de buitengrenzen van de EU beter te beschermen. Het meest in het oog springende onderdeel van het voorstel was de uitbouw van het agentschap tot 10.000 operationele personeelsleden met uitvoerende bevoegdheden. De bevoegde commissie in het Europees Parlement heeft het voorstel nu goedgekeurd. De parlementsleden willen het grenskorps uitbreiden van 1.300 naar 5.000 grenswachten, en in tweede instantie naar 10.000. Het moet tegelijk een breder takenpakket en eigen materieel krijgen, vinden de parlementsleden. Het voorstel werd goedgekeurd met 35 stemmen tegen 9, bij 8 onthoudingen. Ivo Belet (CD&V) steunt het voorstel. "De mensen verwachten terecht dat Europa hen beschermt tegen terreur en dat het de buitengrenzen bewaakt." Het parlement is nu klaar om snel onderhandelingen met de lidstaten aan te knopen, zodat het wetgevende werk nog tijdens deze legislatuur kan worden afgerond. Maar die lidstaten zijn onderling verdeeld over de kwestie. Mediterrane landen als Griekenland, Italië en Spanje vrezen dat het Europese agentschap zich via het uitvoeren van grens- en identiteitscontroles in de plaats van de lidstaten zal stellen. Polen en Tsjechië werpen dan weer op dat de extra middelen voor de grens- en kustwacht ten koste kunnen gaan van Europese subsidies voor de lidstaten. De EU-landen kunnen zich wel achter het principe scharen dat het Europese agentschap nauwer met Afrikaanse en andere derde landen gaat samenwerken om het Europese terugkeerbeleid performanter te maken.