31 december 2019. Vóór die dag moet elke lidstaat van de Europese Unie een finaal energie- en klimaatplan indienen. Die plannen moeten ervoor zorgen dat de EU haar klimaatdoelstellingen haalt. Het gaat dan onder meer over de nood aan een minimumaandeel aan hernieuwbare energie en de ambitie om minstens 35 procent minder broeikasgassen uit te stoten tegen 2030.
...