Engie fluit Davignon terug over beschikbaarheid kerncentrales: ‘Geen mandaat om namens Engie te spreken’

Energiebedrijf Engie neemt publiekelijk afstand van uitspraken van Etienne Davignon. Die zegt vandaag in L’Echo dat het technisch haalbaar is de kerncentrales tegen de winter van 2025 beschikbaar te hebben. Davignon is nochtans raadgever van de Engie-top.

Davignon gaf donderdag een opmerkelijk interview aan de Franstalige zakenkrant L’Echo. Daarin zegt de minister van staat – officieel adviseur van de directies van Engie – dat technisch gezien niets een verlenging van de reactoren tegen de winter van 2025 in de weg staat.

Even opmerkelijk is de reactie van Engie. Die ontkent de verklaringen van Davignon en fluit hem publiekelijk terug. ‘Wij zijn verbaasd over de uitspraken van de heer Davignon, die zeker een goede ervaring heeft met de energiesector en de uitdagingen ervan, maar die niet rechtstreeks betrokken is bij de besprekingen over de verlenging van de kerncentrales die momenteel tussen Engie en de Belgische staat worden gevoerd. Hij heeft ook geen mandaat om namens Engie te spreken’, aldus het bedrijf in een mededeling.

Engie ontkent ook dat de kerncentrales reeds in de winter van 2025 beschikbaar zouden kunnen zijn, zoals Davignon beweert. ‘Wij ontkennen de bewering dat de kerncentrales reeds in de winter van 2025 beschikbaar zouden kunnen zijn. Deze bewering is niet gebaseerd op een goede kennis van de industriële, wettelijke en reglementaire obstakels in het dossier’, aldus het bedrijf nog.

Uitbater Engie Electrabel onderhandelt momenteel met de federale regering over de verlenging van de kerncentrales. Het bedrijf heeft publiekelijk altijd gezegd dat dat zeer moeilijk wordt en erg complexe onderhandelingen met zich meebrengt.

Daar herinnert het bedrijf ook donderdag nog eens aan. ‘Ter herinnering, wij hebben ons ter beschikking van de autoriteiten gesteld om de haalbaarheid en de voorwaarden van een eventuele verlenging te bespreken, een project waarvan de complexiteit niet in twijfel kan worden getrokken. De besprekingen zijn aan de gang’, aldus Engie.

Partner Content