Energiebesparing en ondersteuning gezinnen moet prioriteit zijn voor Overlegcomité

© Belga

Op het Overlegcomité over de energieprijzen moet woensdag vooral worden ingezet op energiebesparing en op meer gerichte ondersteuning voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Dat stellen de milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Greenpeace.

Het Overlegcomité komt morgen samen om zich te buigen over de energiecrisis en de mogelijke maatregelen om de stijgende energieprijzen te counteren. Eén dag voor het overleg maken Greenpeace en BBL in een gezamenlijke mededeling alvast duidelijk welke maatregelen zij noodzakelijk vinden.  

Energiebesparing wordt daarbij als een belangrijk punt naar voren geschoven. “De afgelopen maanden is veel aandacht gegaan naar het zoeken van nieuwe gasleveranciers, het verlagen van de prijzen of het openhouden van de kerncentrales om de energiecrisis aan te pakken”, verduidelijkt Mathieu Soete van Greenpeace. “Maar de voornaamste en meest duurzame oplossing wordt daarbij te vaak uit het oog verloren: het verbruik van gas en olie moet omlaag.”

Actieplan

Er wordt aan de verschillende regeringen gevraagd om werk te maken van een actieplan voor energiebesparing. De overheid moet de gezinnen begeleiden naar een verminderd verbruik, maar ook de bedrijven moeten een inspanning leveren. “Bedrijven kunnen nog veel energie besparen zonder de productie te verminderen. De tijd van verspilling is voorbij”, zegt Almut Bonhage van BBL. 

De maatregelen moeten wel gekoppeld worden aan ondersteuning voor mensen die het financieel moeilijk hebben door de oplopende energiekosten. “Die steun moet zo gericht en zo automatisch mogelijk gebeuren, zodat niemand deze winter in de kou komt te staan”, aldus Mathieu Soete van Greenpeace.

Tot slot wordt ook gepleit voor ambitieuze programma’s voor isolatie, renovatie en hernieuwbare energie. “De middelen hiervoor kunnen onder meer gehaald worden uit een belasting op de overwinsten van de energiebedrijven, die kwartaal na kwartaal recordwinsten boeken door de hoge olie- en gasprijzen”, klinkt het nog.

Partner Content