'Ga jij mij filmen terwijl ik spreek?' Kersvers Kamerlid Dries Van Langenhove stapt samen met een fractiemedewerker de gebouwen van het federale parlement binnen. Na de eerder ceremoniële bijeenkomsten van de nieuwe verkozenen, is het nu tijd voor het echte werk: de parlementaire commissies.
...

'Ga jij mij filmen terwijl ik spreek?' Kersvers Kamerlid Dries Van Langenhove stapt samen met een fractiemedewerker de gebouwen van het federale parlement binnen. Na de eerder ceremoniële bijeenkomsten van de nieuwe verkozenen, is het nu tijd voor het echte werk: de parlementaire commissies.Nu ja, echte werk. Al snel blijkt dat het voor de meeste Kamerleden een kortstondig stukje theater betreft. Het allereerste agendapunt van de allereerste bijeenkomst van de belangrijke commissie Binnenlandse Zaken is 'zwembadterreur'. 'Zoveel aandacht voor dien onnozelaar', klaagt een Kamerlid bij aanvang van de vergadering, met een verwijzing naar vraagsteller Van Langenhove.Commissievoorzitter Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) had al openlijk gecommuniceerd over die thematiek op sociale media. Het deed ontslagnemend minister Denis Ducarme (MR) in een kramp schieten. 'De commissies mogen geen speelgoed worden van het Vlaams Belang', verzuchtte die tegenover Belga. Dinsdagochtend herhaalt Ducarme - die aanwezig is als gewoon Kamerlid - die stelling tegenover Depoortere. 'Het heeft ons verontrust dat u een debat via media wilde voeren. We gaan erover waken dat u de perfect objectieve voorzitter zal zijn die u moet zijn.' Vanaf dat Van Langenhove het woord neemt, maakt de Franstalige liberaal zich uit de voeten.Depoortere had bij aanvang van de zitting nochtans zelf een geste gedaan richting de Franstalige politici. 'Ik ga mijn Frans verbeteren', aldus de Vlaams Belang'er, die de overvolle zaal in beide landstalen toesprak. 'Ik wil dit voorzitterschap in de grootste sereniteit en in alle objectiviteit uitoefenen, over alle partijgrenzen heen.'ClubkeEn dan is het de beurt aan Van Langenhove. De oprichter van Schild & Vrienden steekt meteen van wal met zijn vraag richting de aanwezige minister van Binnenlandse Pieter De Crem (CD&V). 'Ook in mijn prille jeugd ervoer ik hoe allochtone jongeren in het openluchtzwembad van Huizingen vlak voor mijn neus bikini's van dertienjarige meisjes aftrokken.' Volgens het Vlaams Belang is de benaming 'zwembadterreur' de enige juiste.Ook N-VA had een vraag ingediend. Meteen valt het verschil in woordgebruik op. N-VA'er Koen Metsu heeft het niet over 'allochtone amokmakers', maar over 'onruststokers'. Nadien noemt hij de De Crem nog een 'veiligheidsbondgenoot'.De Crem beantwoordt de vragen. 'In eerste instantie behoren de feiten tot de bevoegdheid van enerzijds de uitbaters van deze installaties en anderzijds de lokale overheden', aldus de CD&V'er. 'Mocht dit fenomeen zich bestendigen, dan zal ik in overleg met de bevoegde overheden bijkomende maatregelen nemen of opleggen.'Maar dan komt de clash. Een eerste botsing tussen het van zelfvertrouwen blakende Vlaams Belang en de 'traditionele partijen'. Het zal zeker niet de laatste zijn. Een CD&V'er houdt zijn hart vast voor een mogelijke 'pantomime', zegt hij na de vergadering. 'Hopelijk wordt de commissie Binnenlandse Zaken niet de commissie Incident'. Maar het opstootje dus. Bij de repliek van Van Langenhove is het duidelijk dat hij zich goed had voorbereid. 'Ik betreur het feit dat u de olifant in de kamer niet ten volle durft te benoemen...' begint hij, maar De Crem is wakker en laat zich niet doen.De wijsvinger van De Crem gaat omhoog. 'Nee, nee, nee', sneert hij. 'Ge moogt dat aan uw clubke vertellen, maar niet tegen mij. Doe dat op uw partijcongres. Daar kunt ge uw leugens vertellen, maar in deze commissie zal dat niet gaan.' Een zeer opmerkelijke reactie van een minister tijdens een commissie.Koen Metsu ziet de bui al hangen na de commissie. 'Wij zijn duidelijk andere partijen', aldus de Edegemse burgemeester, die beklemtoont dat N-VA wel met inhoudelijke ideeën komt, zoals het voorstel om via het federale niveau het systeem van fankaarten en blacklists in te voeren voor publieke zwembaden en recreatiegebieden.Maar of het met een bedrijvig Vlaams Belang wel eens vijf lange jaren zullen gaan worden? 'Dat zou wel eens kunnen.' Volgende afspraak na het reces.