'Het is ontoelaatbaar dat kleutertjes ongelijk worden behandeld op basis van hun achtergrond', zegt de Gentse schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen). 'We moeten alles op alles zetten om tegen te gaan dat sommige scholen ouders blijkbaar ontmoedigen om hun kind er in te schrijven.' Nu kunnen de schooldirecties in Gent leerlingen al moeilijker weren omdat er met een centraal aanmeldingsregister wordt gewerkt. Ouders geven de scholen van hun keuze door en vervolgens ordent het digitale systeem alle aanvragen en wordt nagegaan of er genoeg plaats is. 'Belt een ouder naar een school...

'Het is ontoelaatbaar dat kleutertjes ongelijk worden behandeld op basis van hun achtergrond', zegt de Gentse schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen). 'We moeten alles op alles zetten om tegen te gaan dat sommige scholen ouders blijkbaar ontmoedigen om hun kind er in te schrijven.' Nu kunnen de schooldirecties in Gent leerlingen al moeilijker weren omdat er met een centraal aanmeldingsregister wordt gewerkt. Ouders geven de scholen van hun keuze door en vervolgens ordent het digitale systeem alle aanvragen en wordt nagegaan of er genoeg plaats is. 'Belt een ouder naar een school, dan kan geen enkele directeur hem dus nog garanderen dat zijn kind er ook kan worden ingeschreven', zegt Decruynaere. 'Het zou interessant zijn om op basis van de praktijktests van Dounia Bourabain (VUB) en haar collega's te onderzoeken of discriminatie in de inschrijvingsprocedure inderdaad minder voorkomt in steden en gemeenten die met zo'n centraal aanmeldingsregister werken. Ik ben haast zeker van wel.'Zo'n centraal systeem kan toch niet verhinderen dat sommige ouders minder goed worden geïnformeerd of niet welkom zijn voor een rondleiding op de school van hun keuze?Decruynaere: Daarom doen we er in Gent alles aan om ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde informatie heeft. Om te beginnen krijgen alle ouders een brochure met uitgebreide gegevens over alle scholen in de bus. Daarnaast organiseren we ook wijkwandelingen, waarbij vaders en moeders in álle basisscholen in hun buurt worden rondgeleid. Op die manier krijgen ze allemaal dezelfde uitleg. Bovendien moeten ze dan vaak hun mening herzien over scholen die ze anders niet eens in overweging hadden genomen. Dat geldt niet alleen voor vooroordelen over scholen met een grote diversiteit, maar bijvoorbeeld ook over methodescholen. Die laatste zouden graag meer ouders met een migratieachtergrond of een lager sociaal-economisch profiel aantrekken, maar slagen daar amper in. Ook zij hebben er dus baat bij als alle ouders alle scholen in hun buurt bezoeken. Al moet ik zeggen dat het niet evident is om kwetsbare groepen deel te laten nemen aan die wijkwandelingen.Zelfs als alle ouders goed zijn geïnformeerd, kunnen schooldirecties hen toch nog proberen te ontmoedigen om hun kind in te schrijven?Decruynaere: De afgelopen jaren heb ik een paar keer het signaal gekregen dat de directie van een secundaire school toch nog probeerde om een bepaalde leerling te weren. Die ouders hadden hun kind via het centrale register aangemeld en het bericht gekregen dat ze het in een school van hun keuze konden inschrijven. Maar toen ze dat daadwerkelijk wilden doen, probeerde de directie hun dat toch nog te ontraden. Gelukkig zijn dat uitzonderingen, maar toch moeten we er alles aan doen om zulke praktijken te vermijden.