Maar liefst 7 op de 10 mensen vindt dat de federale regering onvoldoende inspanningen levert om de belastingen eerlijk te verdelen. Amper 1 op de 3 meent voordeel te doen bij de zogenoemde tax shift. Ziedaar het rapport van anderhalf jaar rechts beleid. Gebuisd in eerste zit dus, zo blijkt uit de peiling van De Standaard en de VRT. De - volgens minister van FinanciënJohan Van Overtveldt althans - grootste fiscale hervorming in 50 jaar is niets anders dan een slecht geregisseerd toneelstuk. Een toneelstuk dat de mensen niet smaken, zoveel is duidelijk.

'Eerlijker is beter en dat vinden de mensen ook, beste regering'

De besparingen op kap van de gezinnen, alleenstaanden en kmo's (de indexsprong om er maar eentje te noemen) in combinatie met een resem verhoogde facturen (zoals voor elektriciteit en water) en belastingen (zoals btw en accijnzen) heeft geen zoden aan de dijk gebracht. En wie werkt, wacht nog altijd op die beloofde extra 100 euro netto per maand. Rechts heeft de mensen voorgelogen en het resultaat is ronduit dramatisch: verarming, geen perspectief en - wat nochtans het cement van deze regering is - geen begrotingsevenwicht. Drie maanden na de stemming in het parlement is die begroting zelfs met 3 miljard euro ontspoord. Waar is dat geld van de Belgen naartoe?

Het is volkomen logisch dat een overgrote meerderheid van de mensen vindt dat de regering niet genoeg inspanningen levert om de belastingen eerlijk te verdelen. Elke maand opnieuw voelen ze het in hun portefeuille en zien ze de lobby van de banken, nucleaire spelers en diamantairs hun slag binnenhalen. Het is geen gevoel. Het is de pijnlijke realiteit. De cijfers bevestigen dat.

Het lijstje is indrukwekkend intussen:

  • de inkomsten van de vennootschapsbelasting vallen 1.000 miljoen euro lager uit dan geraamd,
  • Electrabel kreeg een belastingkorting van 700 miljoen euro,
  • 900 miljoen euro aan illegale belastingsteun wordt niet teruggevorderd bij multinationals,
  • de speculatietaks en de belasting op diamantairs draaiden uit op een totale flop
  • en de strijd tegen de grote fiscale fraude leverde vorig jaar 500 miljoen euro minder op.
  • Als klap op de vuurpijl worden belastingcontroleurs intussen ingezet als registratiekantoor voor fiscale amnestie, in plaats van te speuren naar de grote fiscale fraude.

Zo gaat een steeds kleiner deel van de bevolking met een steeds groter deel van de koek lopen. Dit moet en kan eerlijker.

Een eerlijk belastingsysteem is noodzakelijk om iedereen te laten meegenieten van de groei, in plaats van die enkel te laten vloeien naar de allerrijksten. Grote vermogens ook hun deel van de belastingen laten betalen kan wel degelijk.

Inkomen uit vermogen of werk gelijk behandelen is de logica zelve

In het verleden werd vermogen minder belast omdat het anders dreigde weg te vluchten. Maar die tijd is voorbij. Vanaf 2017 is de fiscus op de hoogte van ieders buitenlandse vermogensinkomsten. Kapitaalvlucht kan dus niet meer als dreigement of drukkingsmiddel om inkomsten uit vermogen te ontzien. Bottom line: het is gewoon een kwestie van politieke wil.

Het is een omwenteling die mogelijk maakt om inkomen uit vermogen en inkomen uit arbeid gelijk te behandelen. Inkomen uit vermogen of werk gelijk behandelen is de logica zelve. Inkomen is inkomen. Een euro is een euro. Doen we dat, dan kunnen we de belastingen op werk verminderen met 10 procent, zodat werknemers en zelfstandigen netto meer overhouden. Eerlijker werkt beter, beste regering. Wij vinden dat, de mensen vinden dat. Nu rest alleen u nog.

Maar liefst 7 op de 10 mensen vindt dat de federale regering onvoldoende inspanningen levert om de belastingen eerlijk te verdelen. Amper 1 op de 3 meent voordeel te doen bij de zogenoemde tax shift. Ziedaar het rapport van anderhalf jaar rechts beleid. Gebuisd in eerste zit dus, zo blijkt uit de peiling van De Standaard en de VRT. De - volgens minister van FinanciënJohan Van Overtveldt althans - grootste fiscale hervorming in 50 jaar is niets anders dan een slecht geregisseerd toneelstuk. Een toneelstuk dat de mensen niet smaken, zoveel is duidelijk. De besparingen op kap van de gezinnen, alleenstaanden en kmo's (de indexsprong om er maar eentje te noemen) in combinatie met een resem verhoogde facturen (zoals voor elektriciteit en water) en belastingen (zoals btw en accijnzen) heeft geen zoden aan de dijk gebracht. En wie werkt, wacht nog altijd op die beloofde extra 100 euro netto per maand. Rechts heeft de mensen voorgelogen en het resultaat is ronduit dramatisch: verarming, geen perspectief en - wat nochtans het cement van deze regering is - geen begrotingsevenwicht. Drie maanden na de stemming in het parlement is die begroting zelfs met 3 miljard euro ontspoord. Waar is dat geld van de Belgen naartoe?Het is volkomen logisch dat een overgrote meerderheid van de mensen vindt dat de regering niet genoeg inspanningen levert om de belastingen eerlijk te verdelen. Elke maand opnieuw voelen ze het in hun portefeuille en zien ze de lobby van de banken, nucleaire spelers en diamantairs hun slag binnenhalen. Het is geen gevoel. Het is de pijnlijke realiteit. De cijfers bevestigen dat. Het lijstje is indrukwekkend intussen: Zo gaat een steeds kleiner deel van de bevolking met een steeds groter deel van de koek lopen. Dit moet en kan eerlijker. Een eerlijk belastingsysteem is noodzakelijk om iedereen te laten meegenieten van de groei, in plaats van die enkel te laten vloeien naar de allerrijksten. Grote vermogens ook hun deel van de belastingen laten betalen kan wel degelijk. In het verleden werd vermogen minder belast omdat het anders dreigde weg te vluchten. Maar die tijd is voorbij. Vanaf 2017 is de fiscus op de hoogte van ieders buitenlandse vermogensinkomsten. Kapitaalvlucht kan dus niet meer als dreigement of drukkingsmiddel om inkomsten uit vermogen te ontzien. Bottom line: het is gewoon een kwestie van politieke wil.Het is een omwenteling die mogelijk maakt om inkomen uit vermogen en inkomen uit arbeid gelijk te behandelen. Inkomen uit vermogen of werk gelijk behandelen is de logica zelve. Inkomen is inkomen. Een euro is een euro. Doen we dat, dan kunnen we de belastingen op werk verminderen met 10 procent, zodat werknemers en zelfstandigen netto meer overhouden. Eerlijker werkt beter, beste regering. Wij vinden dat, de mensen vinden dat. Nu rest alleen u nog.