Blijkbaar was vrijdag een advocaat van de KU Leuven in de zittingszaal aanwezig. 'De KU Leuven is tot nu toe nog geen partij in de zaak, maar gelet op een mogelijke tussenkomst van de KUL in het proces, heeft een van de drie leden te kennen gegeven zich van de zaak terug te trekken. Een nieuwe rechter zal worden aangeduid,' zo staat maandag in een mededeling te lezen. Achttien leden van Reuzegom staan terecht voor onder meer onopzettelijke doding van Sanda Dia begin december 2018.

'Na de zitting van vrijdag vernamen de rechters van de 18A kamer in de loop van de namiddag dat de openbare zitting was bijgewoond door een advocaat van de KU Leuven, die tot op heden geen partij is in de zaak en waarvoor zich tot nu toe geen raadsman gemeld heeft, noch schriftelijk, noch tijdens de zitting. Een van de drie leden van de 18A kamer heeft de voorzitter van de rechtbank vervolgens te kennen gegeven, gelet op een mogelijke toekomstige tussenkomst van de KUL in het proces, zich van de zaak terug te trekken. Maandag stelde de voorzitter van de rechtbank een beschikking op, waarin staat dat, in afwijking van de basisdienstregeling voor het gerechtelijk jaar 2021-2022 de betrokken rechter geen deel meer zal uitmaken van de zetel in de zaak de Reuzegom. Een nieuwe rechter zal in een latere beschikking worden aangeduid,' aldus de persdienst van de Hasseltse rechtbank.

De link van de rechter met de KU Leuven, die eerder al tweemaal tuchtstraffen oplegde aan leden van Reuzegom, kon een probleem zijn, meende advocaat Louis De Groote vrijdag. Er zou een schijn van partijdigheid kunnen rijzen die de geloofwaardigheid van justitie op de helling kon zetten. Volgens advocaat De Groote onderschrijft de rechter het personeelsreglement van de KU Leuven en moet die dus de belangen van de KU Leuven zo goed als mogelijk nastreven. Raadslieden van de burgerlijke partijen vonden dat advocaat De Groote gelijk had door dit mogelijk probleem aan te kaarten.

Vrijdag waren de conclusietermijnen vastgelegd, net als een datum voor een getuigenverhoor, namelijk 12 oktober, en een eerste pleitdatum op 22 april 2022. In het getuigenverhoor komen het college van deskundigen en een wetsdokter aan het woord. De leden van Reuzegom staan terecht voor onopzettelijke doding, het opzettelijk toedienen van giftige of schadelijke stoffen met de dood tot gevolg, het toedienen van giftige stoffen met een arbeidsonbekwaamheid tot gevolg, schuldig verzuim en daarnaast inbreuken, verspreid over drie tenlasteleggingen, op de dierenwelzijnswet. Zo staat ook GAIA bij de burgerlijke partijen. Er is onder meer een muis in een blender beland voor het maken van een schachtenpap. De beklaagden riskeren celstraffen tot 15 jaar.

Op 5 december 2018 startte Reuzegom met het doopritueel van Sanda Dia en twee andere schachten. De doop begon in Leuven, maar kende een vervolg aan een chalet in Vorselaar. Daar moest de schacht urenlang in een ijskoude put zitten. De toestand van Dia na de inname van alcohol en visolie verslechterde zienderogen. Op 7 december 2018 overleed de 20-jarige jongeman in het ziekenhuis. Hij was onderkoeld en kampte met meervoudig orgaanfalen.

Blijkbaar was vrijdag een advocaat van de KU Leuven in de zittingszaal aanwezig. 'De KU Leuven is tot nu toe nog geen partij in de zaak, maar gelet op een mogelijke tussenkomst van de KUL in het proces, heeft een van de drie leden te kennen gegeven zich van de zaak terug te trekken. Een nieuwe rechter zal worden aangeduid,' zo staat maandag in een mededeling te lezen. Achttien leden van Reuzegom staan terecht voor onder meer onopzettelijke doding van Sanda Dia begin december 2018. 'Na de zitting van vrijdag vernamen de rechters van de 18A kamer in de loop van de namiddag dat de openbare zitting was bijgewoond door een advocaat van de KU Leuven, die tot op heden geen partij is in de zaak en waarvoor zich tot nu toe geen raadsman gemeld heeft, noch schriftelijk, noch tijdens de zitting. Een van de drie leden van de 18A kamer heeft de voorzitter van de rechtbank vervolgens te kennen gegeven, gelet op een mogelijke toekomstige tussenkomst van de KUL in het proces, zich van de zaak terug te trekken. Maandag stelde de voorzitter van de rechtbank een beschikking op, waarin staat dat, in afwijking van de basisdienstregeling voor het gerechtelijk jaar 2021-2022 de betrokken rechter geen deel meer zal uitmaken van de zetel in de zaak de Reuzegom. Een nieuwe rechter zal in een latere beschikking worden aangeduid,' aldus de persdienst van de Hasseltse rechtbank. De link van de rechter met de KU Leuven, die eerder al tweemaal tuchtstraffen oplegde aan leden van Reuzegom, kon een probleem zijn, meende advocaat Louis De Groote vrijdag. Er zou een schijn van partijdigheid kunnen rijzen die de geloofwaardigheid van justitie op de helling kon zetten. Volgens advocaat De Groote onderschrijft de rechter het personeelsreglement van de KU Leuven en moet die dus de belangen van de KU Leuven zo goed als mogelijk nastreven. Raadslieden van de burgerlijke partijen vonden dat advocaat De Groote gelijk had door dit mogelijk probleem aan te kaarten. Vrijdag waren de conclusietermijnen vastgelegd, net als een datum voor een getuigenverhoor, namelijk 12 oktober, en een eerste pleitdatum op 22 april 2022. In het getuigenverhoor komen het college van deskundigen en een wetsdokter aan het woord. De leden van Reuzegom staan terecht voor onopzettelijke doding, het opzettelijk toedienen van giftige of schadelijke stoffen met de dood tot gevolg, het toedienen van giftige stoffen met een arbeidsonbekwaamheid tot gevolg, schuldig verzuim en daarnaast inbreuken, verspreid over drie tenlasteleggingen, op de dierenwelzijnswet. Zo staat ook GAIA bij de burgerlijke partijen. Er is onder meer een muis in een blender beland voor het maken van een schachtenpap. De beklaagden riskeren celstraffen tot 15 jaar. Op 5 december 2018 startte Reuzegom met het doopritueel van Sanda Dia en twee andere schachten. De doop begon in Leuven, maar kende een vervolg aan een chalet in Vorselaar. Daar moest de schacht urenlang in een ijskoude put zitten. De toestand van Dia na de inname van alcohol en visolie verslechterde zienderogen. Op 7 december 2018 overleed de 20-jarige jongeman in het ziekenhuis. Hij was onderkoeld en kampte met meervoudig orgaanfalen.