Ministry of Privacy startte vorige maand onder de naam 'COVID Shit Ticket' een crowdfunding tegen de coronapas. De privacystichting wilde het Covid Safe Ticket (CST) aanvechten bij het Grondwettelijk Hof, omdat het om een onevenredige en onzorgvuldig uitgewerkte maatregel zou gaan. Het coronacertificaat werd aanvankelijk op Europees niveau ingevoerd om reizen binnen Europa weer mogelijk te maken, maar daarna voerde België op basis van dezelfde QR-code het CST in voor evenementen en even later ook voor horecazaken en fitnessclubs.

De organisatie haalde daar in een week tijd meer dan 40.000 euro mee op, ruim voldoende om de procedure bij het Grondwettelijk Hof te dekken. Dobbelaere-Welvaert besliste om de coronapas daarom ook op andere fronten aan te vallen. Dat leidt mogelijk tot een snellere uitspraak rond het CST, hoopt hij.

Geen wettelijke basis

Intussen heeft de privacystichting de Vlaamse gemeenschap, en de Vlaamse regering onder de bevoegdheid van minister van Welzijn Wouter Beke, officieel gedagvaard. Dat gebeurde dinsdag.

Volgens grondwetsadvocaat Jan De Groote, die Ministry of Privacy bijstaat, ontbreekt het de coronapas aan wettelijke basis. 'Wij beogen een kortgedingprocedure en een bodemprocedure. Dit laatste om duidelijk te maken dat dergelijke fouten in een rechtsstaat ontoelaatbaar zijn. Ook de overheid moet handelen binnen de grondwet, door middel van wetten', zegt hij.

Concreet zal Ministry of Privacy de rechter vragen om te beoordelen of het Covid Safe Ticket wel noodzakelijk is om het aantal coronabesmettingen terug te dringen, vult privacyadvocat Nele Somers aan. 'De vraag stelt zich of er geen alternatieve - minder privacy-invasieve maatregelen - bestaan, die een aanhoudende uitbreiding van een verplicht gebruik van het CST in de samenleving hadden kunnen voorkomen en of daar voldoende onderzoek naar werd gedaan.'

Geen antivaxcampagne

'Het mag duidelijk zijn dat onze regering zich eindelijk aan wat weerwerk mag verwachten. Met de dagvaarding zetten we een grote stap, niet alleen voor onze donateurs en de vele mensen die onze campagne steunden, maar voor iedere burger die bezorgd is om de verdere uitholling van diens privacy en andere rechten', zegt Dobbelaere-Welvaert. 'Het gaat hier niet om een antivaxcampagne, wel om het aanvechten van een maatregel die een grote privacy-inbreuk vormt en potentieel zware schade op lange termijn kan aanrichten in onze samenleving.'

De zaak wordt op maandag 20 december een eerste keer gepleit bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel.

Ministry of Privacy startte vorige maand onder de naam 'COVID Shit Ticket' een crowdfunding tegen de coronapas. De privacystichting wilde het Covid Safe Ticket (CST) aanvechten bij het Grondwettelijk Hof, omdat het om een onevenredige en onzorgvuldig uitgewerkte maatregel zou gaan. Het coronacertificaat werd aanvankelijk op Europees niveau ingevoerd om reizen binnen Europa weer mogelijk te maken, maar daarna voerde België op basis van dezelfde QR-code het CST in voor evenementen en even later ook voor horecazaken en fitnessclubs. De organisatie haalde daar in een week tijd meer dan 40.000 euro mee op, ruim voldoende om de procedure bij het Grondwettelijk Hof te dekken. Dobbelaere-Welvaert besliste om de coronapas daarom ook op andere fronten aan te vallen. Dat leidt mogelijk tot een snellere uitspraak rond het CST, hoopt hij. Intussen heeft de privacystichting de Vlaamse gemeenschap, en de Vlaamse regering onder de bevoegdheid van minister van Welzijn Wouter Beke, officieel gedagvaard. Dat gebeurde dinsdag. Volgens grondwetsadvocaat Jan De Groote, die Ministry of Privacy bijstaat, ontbreekt het de coronapas aan wettelijke basis. 'Wij beogen een kortgedingprocedure en een bodemprocedure. Dit laatste om duidelijk te maken dat dergelijke fouten in een rechtsstaat ontoelaatbaar zijn. Ook de overheid moet handelen binnen de grondwet, door middel van wetten', zegt hij. Concreet zal Ministry of Privacy de rechter vragen om te beoordelen of het Covid Safe Ticket wel noodzakelijk is om het aantal coronabesmettingen terug te dringen, vult privacyadvocat Nele Somers aan. 'De vraag stelt zich of er geen alternatieve - minder privacy-invasieve maatregelen - bestaan, die een aanhoudende uitbreiding van een verplicht gebruik van het CST in de samenleving hadden kunnen voorkomen en of daar voldoende onderzoek naar werd gedaan.' 'Het mag duidelijk zijn dat onze regering zich eindelijk aan wat weerwerk mag verwachten. Met de dagvaarding zetten we een grote stap, niet alleen voor onze donateurs en de vele mensen die onze campagne steunden, maar voor iedere burger die bezorgd is om de verdere uitholling van diens privacy en andere rechten', zegt Dobbelaere-Welvaert. 'Het gaat hier niet om een antivaxcampagne, wel om het aanvechten van een maatregel die een grote privacy-inbreuk vormt en potentieel zware schade op lange termijn kan aanrichten in onze samenleving.' De zaak wordt op maandag 20 december een eerste keer gepleit bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel.