Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS), die Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits vandaag verspreidt.

Het aantal automatische dossiers is de voorbije jaren meer dan verviervoudigd. Een school- of studietoelage is een tegemoetkoming van de Vlaamse Overheid om de schoolkosten te drukken. Eén op de vijf kleuters en studenten ontvangt momenteel een school- of studietoelage. In het lager en secundair onderwijs is dat één op de vier scholieren.

Om zeker te zijn dat elke kandidaat het formulier goed ontvangen heeft, wordt er een herinneringsactie gestart.

"Dat er meer en meer dossiers school- en studietoelagen automatisch worden gestart, is een goede zaak. Wie recht heeft op een toelage, verdient het om die ook daadwerkelijk en op een rechtvaardige en efficiënte manier te krijgen. Ondertussen zijn de bestaande digitale en papieren aanvraagformulieren vereenvoudigd. Wie nog geen automatisch dossier ontvangen heeft en zelf nog geen aanvraag gedaan heeft, kan dit nog doen tot en met 1 juni 2017, zowel digitaal als op papier," stelt Crevits.

Het aantal automatisch gestarte dossiers voor een school- of studietoelage zit al een poosje in stijgende lijn. Dit betekent dat de overheid zelf een dossier opstart voor zij die sinds 2012-2013 een toelage kregen, maar die voor het lopende jaar nog geen nieuwe aanvraag indienden. Resultaat is een gestaag stijgend automatisch gestarte aanvragen: 42.306 in 2013-2014, 75.811 in 2014-2015, 115.686 in 2015-2016 en 190.010 dossiers voor 2016-2017. Dat betekent ruim een verviervoudiging.

De kandidaten en hun ouders kunnen hun vooraf ingevuld formulier digitaal aanvullen via www.studietoelagen.be of per post versturen. Door meer en vroeger gegevens op te halen uit externe bronnen en een vlottere dossierafhandeling, zal het op termijn mogelijk zijn om meer gezinnen sneller een voorstel van beslissing te geven. Voor dit schooljaar heeft al iets meer dan de helft van deze kandidaten hun vooraf ingevuld formulier terugbezorgd aan de afdeling School- en Studietoelagen.

Om zeker te zijn dat elke kandidaat het formulier goed ontvangen heeft, wordt er een herinneringsactie gestart. Iedereen met een openstaand dossier zal de volgende weken opnieuw het vooraf ingevuld formulier per post ontvangen. Hiermee hoopt minister Crevits de responsgraad nog omhoog te kunnen trekken.

Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS), die Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits vandaag verspreidt.Het aantal automatische dossiers is de voorbije jaren meer dan verviervoudigd. Een school- of studietoelage is een tegemoetkoming van de Vlaamse Overheid om de schoolkosten te drukken. Eén op de vijf kleuters en studenten ontvangt momenteel een school- of studietoelage. In het lager en secundair onderwijs is dat één op de vier scholieren."Dat er meer en meer dossiers school- en studietoelagen automatisch worden gestart, is een goede zaak. Wie recht heeft op een toelage, verdient het om die ook daadwerkelijk en op een rechtvaardige en efficiënte manier te krijgen. Ondertussen zijn de bestaande digitale en papieren aanvraagformulieren vereenvoudigd. Wie nog geen automatisch dossier ontvangen heeft en zelf nog geen aanvraag gedaan heeft, kan dit nog doen tot en met 1 juni 2017, zowel digitaal als op papier," stelt Crevits.Het aantal automatisch gestarte dossiers voor een school- of studietoelage zit al een poosje in stijgende lijn. Dit betekent dat de overheid zelf een dossier opstart voor zij die sinds 2012-2013 een toelage kregen, maar die voor het lopende jaar nog geen nieuwe aanvraag indienden. Resultaat is een gestaag stijgend automatisch gestarte aanvragen: 42.306 in 2013-2014, 75.811 in 2014-2015, 115.686 in 2015-2016 en 190.010 dossiers voor 2016-2017. Dat betekent ruim een verviervoudiging.De kandidaten en hun ouders kunnen hun vooraf ingevuld formulier digitaal aanvullen via www.studietoelagen.be of per post versturen. Door meer en vroeger gegevens op te halen uit externe bronnen en een vlottere dossierafhandeling, zal het op termijn mogelijk zijn om meer gezinnen sneller een voorstel van beslissing te geven. Voor dit schooljaar heeft al iets meer dan de helft van deze kandidaten hun vooraf ingevuld formulier terugbezorgd aan de afdeling School- en Studietoelagen.Om zeker te zijn dat elke kandidaat het formulier goed ontvangen heeft, wordt er een herinneringsactie gestart. Iedereen met een openstaand dossier zal de volgende weken opnieuw het vooraf ingevuld formulier per post ontvangen. Hiermee hoopt minister Crevits de responsgraad nog omhoog te kunnen trekken.