Federaal minister Willy Borsus (MR) wordt minister-president van de nieuwe Waalse regering van MR en CDH. Hij volgt Paul Magnette (PS) op en zal zelf in de federale regering worden vervangen door Denis Ducarme, zo maakte MR-voorzitter Olivier Chastel bekend. Borsus had de portefeuille Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie.

Ministers

De voorbije dagen staken geruchten de kop op dat Jean-Luc Crucke de nieuwe minister-president zou worden, maar hij wordt - voor het eerst - minister, van Begroting, Energie en Luchthavens. De drie andere MR-ministers worden Pierre-Yves Jeholet (Werk en Economie), die ook viceminister-president wordt, en Valérie De Bue (Lokale Besturen).

Voor CDH krijgen Alda Greoli (Volksgezondheid en Gelijke Kansen), Carlo Di Antonio (Mobiliteit, Milieu en Openbare Werken) en René Collin (Landbouw, Toerisme en Erfgoed) een ministerfunctie. André Antoine blijft voorzitter van het Waals Parlement.

Denis Ducarme (MR)., BelgaImage
Denis Ducarme (MR). © BelgaImage

Motie van wantrouwen

Nu moet de nieuwe meerderheid een constructieve motie van wantrouwen indienen tegen de huidige regering-Magnette. Tussen dat indienen en de stemming erover moet minimum 48 uur liggen. Ten vroegste vrijdag dus kan de nieuwe regering de eed afleggen.

De coalitie MR-CDH beschikt over de krapste meerderheid in het Waals parlement, 38 zetels op 75 en neemt daarmee een risico.

Opgeblazen

De nieuwe coalitie, op ruim een jaar van de volgende regionale verkiezingen (14 oktober 2018), komt er nadat CDH alle coalities met de PS opblies omwille van de schandalen waarbij de Franstalige socialisten betrokken raakten.

Een en ander betekent dat CDH ook voor de Brusselse regering en de regering van de Waalse gemeenschap naar een andere coalitiepartner op zoek is. Daar ligt de situatie heel wat moeilijker, want MR en CDH hebben in geen van beiden een meerderheid. In Brussel moeten ze hopen op de steun van DéFi, in het parlement van de Waalse Gemeenschap heeft enkel Ecolo genoeg zetels om een meerderheid te kunnen vormen.

Federaal minister Willy Borsus (MR) wordt minister-president van de nieuwe Waalse regering van MR en CDH. Hij volgt Paul Magnette (PS) op en zal zelf in de federale regering worden vervangen door Denis Ducarme, zo maakte MR-voorzitter Olivier Chastel bekend. Borsus had de portefeuille Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie.De voorbije dagen staken geruchten de kop op dat Jean-Luc Crucke de nieuwe minister-president zou worden, maar hij wordt - voor het eerst - minister, van Begroting, Energie en Luchthavens. De drie andere MR-ministers worden Pierre-Yves Jeholet (Werk en Economie), die ook viceminister-president wordt, en Valérie De Bue (Lokale Besturen).Voor CDH krijgen Alda Greoli (Volksgezondheid en Gelijke Kansen), Carlo Di Antonio (Mobiliteit, Milieu en Openbare Werken) en René Collin (Landbouw, Toerisme en Erfgoed) een ministerfunctie. André Antoine blijft voorzitter van het Waals Parlement.Nu moet de nieuwe meerderheid een constructieve motie van wantrouwen indienen tegen de huidige regering-Magnette. Tussen dat indienen en de stemming erover moet minimum 48 uur liggen. Ten vroegste vrijdag dus kan de nieuwe regering de eed afleggen.De coalitie MR-CDH beschikt over de krapste meerderheid in het Waals parlement, 38 zetels op 75 en neemt daarmee een risico.De nieuwe coalitie, op ruim een jaar van de volgende regionale verkiezingen (14 oktober 2018), komt er nadat CDH alle coalities met de PS opblies omwille van de schandalen waarbij de Franstalige socialisten betrokken raakten.Een en ander betekent dat CDH ook voor de Brusselse regering en de regering van de Waalse gemeenschap naar een andere coalitiepartner op zoek is. Daar ligt de situatie heel wat moeilijker, want MR en CDH hebben in geen van beiden een meerderheid. In Brussel moeten ze hopen op de steun van DéFi, in het parlement van de Waalse Gemeenschap heeft enkel Ecolo genoeg zetels om een meerderheid te kunnen vormen.