De ministerraad heeft het mandaat van Dirk Van den Bulck als hoofd van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) met vijf jaar verlengd tot 2020. Zijn mandaat liep eind 2014 af, maar omdat hij bij zijn evaluatie een positieve beoordeling kreeg, mag hij nog vijf jaar langer commissaris-generaal blijven.

'Nationaal en internationaal erkend'

Het CGVS is de onafhankelijke centrale asielinstantie die bevoegd is voor het onderzoek van asielaanvragen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken meent dat het CGVS onder Van den Bulck efficiënt en kwaliteitsvol werk levert en wijst erop dat deze performante dienstverlening zowel nationaal als internationaal wordt erkend. Francken (N-VA) merkt ook op dat het CGVS, tijdens de asielcrisis van de voorbije jaren, een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het bedwingen van die crisis.

"Op dit ogenblik verkeert ons land, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland en Zweden, in iets veiligere wateren. De verdienste van het CGVS en Van den Bulck aan het bezweren van de asielcrisis is onmiskenbaar groot. De evaluatie van het CGVS is dan ook gunstig", luidt het.

'Kwetsbaren beschermen'

Toch schuift de staatssecretaris enkele belangrijke werkpunten voor het CGVS naar voren. Zo vraagt hij een extra inspanning om de achterstand de komende jaren helemaal weg te werken en kunnen volgens Francken de samenwerkingsverbanden met de andere migratiepartners nog beter gestroomlijnd worden. "Daarnaast moeten we de kwetsbaren beschermen. Dit betekent ook dat er blijvend aandacht moet zijn voor oneigenlijk gebruik en fraudemechanismen. Tot slot is het verder verbeteren van de toegankelijkheid van de asielprocedure belangrijk", besluit Francken. (Belga/WB)

De ministerraad heeft het mandaat van Dirk Van den Bulck als hoofd van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) met vijf jaar verlengd tot 2020. Zijn mandaat liep eind 2014 af, maar omdat hij bij zijn evaluatie een positieve beoordeling kreeg, mag hij nog vijf jaar langer commissaris-generaal blijven.Het CGVS is de onafhankelijke centrale asielinstantie die bevoegd is voor het onderzoek van asielaanvragen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken meent dat het CGVS onder Van den Bulck efficiënt en kwaliteitsvol werk levert en wijst erop dat deze performante dienstverlening zowel nationaal als internationaal wordt erkend. Francken (N-VA) merkt ook op dat het CGVS, tijdens de asielcrisis van de voorbije jaren, een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het bedwingen van die crisis. "Op dit ogenblik verkeert ons land, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland en Zweden, in iets veiligere wateren. De verdienste van het CGVS en Van den Bulck aan het bezweren van de asielcrisis is onmiskenbaar groot. De evaluatie van het CGVS is dan ook gunstig", luidt het. Toch schuift de staatssecretaris enkele belangrijke werkpunten voor het CGVS naar voren. Zo vraagt hij een extra inspanning om de achterstand de komende jaren helemaal weg te werken en kunnen volgens Francken de samenwerkingsverbanden met de andere migratiepartners nog beter gestroomlijnd worden. "Daarnaast moeten we de kwetsbaren beschermen. Dit betekent ook dat er blijvend aandacht moet zijn voor oneigenlijk gebruik en fraudemechanismen. Tot slot is het verder verbeteren van de toegankelijkheid van de asielprocedure belangrijk", besluit Francken. (Belga/WB)