De verbetering zit in de invoeging van de frase: 'een dier is een levend wezen met gevoelens, eigen belangen en waardigheid dat bijzondere bescherming geniet'.

In het Belgisch recht wordt een dier nog steeds als een object beschouwd, ondanks het levend karakter en de gevoeligheid van deze wezens. Het dier neemt nochtans steeds meer een belangrijke plaats in de samenleving in, wat bijvoorbeeld tot uiting komt in een gevoelige uitbreiding van de regelgeving inzake dierenwelzijn en -bescherming.

Filosofisch en ethisch is het niet langer aanvaardbaar om dieren als een object te beschouwen.

Brussels staatssecretaris bevoegd voor Dierenwelzijn Bianca Debaets

Brussels staatssecretaris bevoegd voor Dierenwelzijn Bianca Debaets: 'Filosofisch en ethisch is het niet langer aanvaardbaar om dieren als een object te beschouwen. Dieren hebben gevoelens, zijn intelligenter dan we vermoedden en ervaren pijn. Daarom geven we dieren een nieuw statuut. Dat is symbolisch belangrijk en kan ook leiden tot een strengere veroordeling van wie dieren mishandelt. Op mijn initiatief zijn de straffen op dierenmishandeling trouwens gevoelig strenger geworden in Brussel.'

In België heeft enkel ook het Waalse gewest een gelijkaardige erkenning van dieren ingeschreven in de wetgeving. Op het federaal niveau bereidt de Senaat momenteel een wijziging van de Grondwet voor. In de Grondwet zou ingevoegd worden dat 'de federale staat en de gemeenschappen en gewesten streven naar zorg voor dieren als wezens met gevoel.'

Debaets wijst er ook nog op dat justitieminister Koen Geens werkt aan een hervorming van het Burgerlijk Wetboek waarbij dieren niet langer bij de categorie van de goederen rekenen maar wel behandelen als een nieuwe categorie. 'We lieten ons ook inspireren door landen als Nederland, Frankrijk en Nieuw-Zeeland die hun wetgeving reeds gewijzigd hebben om een passend statuut voor het dier te creëren', besluit Bianca Debaets.

De verbetering zit in de invoeging van de frase: 'een dier is een levend wezen met gevoelens, eigen belangen en waardigheid dat bijzondere bescherming geniet'.In het Belgisch recht wordt een dier nog steeds als een object beschouwd, ondanks het levend karakter en de gevoeligheid van deze wezens. Het dier neemt nochtans steeds meer een belangrijke plaats in de samenleving in, wat bijvoorbeeld tot uiting komt in een gevoelige uitbreiding van de regelgeving inzake dierenwelzijn en -bescherming.Brussels staatssecretaris bevoegd voor Dierenwelzijn Bianca Debaets: 'Filosofisch en ethisch is het niet langer aanvaardbaar om dieren als een object te beschouwen. Dieren hebben gevoelens, zijn intelligenter dan we vermoedden en ervaren pijn. Daarom geven we dieren een nieuw statuut. Dat is symbolisch belangrijk en kan ook leiden tot een strengere veroordeling van wie dieren mishandelt. Op mijn initiatief zijn de straffen op dierenmishandeling trouwens gevoelig strenger geworden in Brussel.'In België heeft enkel ook het Waalse gewest een gelijkaardige erkenning van dieren ingeschreven in de wetgeving. Op het federaal niveau bereidt de Senaat momenteel een wijziging van de Grondwet voor. In de Grondwet zou ingevoegd worden dat 'de federale staat en de gemeenschappen en gewesten streven naar zorg voor dieren als wezens met gevoel.'Debaets wijst er ook nog op dat justitieminister Koen Geens werkt aan een hervorming van het Burgerlijk Wetboek waarbij dieren niet langer bij de categorie van de goederen rekenen maar wel behandelen als een nieuwe categorie. 'We lieten ons ook inspireren door landen als Nederland, Frankrijk en Nieuw-Zeeland die hun wetgeving reeds gewijzigd hebben om een passend statuut voor het dier te creëren', besluit Bianca Debaets.