Dertig huishoudens per dag in Vlaanderen met uithuiszetting bedreigd

(Belga) In 2017 werden in Vlaanderen naar schatting 11.557 huurders bedreigd met uithuiszetting. Dat zijn 30 huishoudens per dag, iets minder dan in 2016 (12.242). Omdat behoorlijke huisvesting een grondrecht is, herhaalt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vandaag haar vraag om onder meer de laagste inkomens op te trekken tot minstens het niveau van de Europese armoedegrens, een uitbreiding van de Vlaamse huurtoelagen, de oprichting van een Centraal Huurwaarborgfonds, meer sociale woningen en ondersteuning van OCMW’s om mensen met woonproblemen te begeleiden en oplossingen te zoeken.

De cijfers sinds 2008 (10.780 dreigende uithuiszettingen) blijven vrij stabiel, met 2012 (13.561) en 2010 (9.992) als uitschieters. Het gaat om huurders waarvan de verhuurder naar het vredegerecht stapt om het huurcontract te laten ontbinden, vaak omdat de huur niet betaald wordt. “Het vredegerecht verwittigt de OCMW’s in de hoop dat zij nog een oplossing kunnen vinden, maar doorgaans is het conflict dermate geëscaleerd dat een oplossing moeilijk wordt. In de praktijk eindigt het geschil dan met het verlaten van de woning, al dan niet gedwongen. Mensen komen dan terecht bij familie, vrienden, crisisopvang of ten slotte op de straat”, aldus Nathalie Debast, persverantwoordelijke van de VVSG. Het inkomen van veel van deze huurders is te laag om basiskosten als huur en energie te betalen. “Wie een leefloon of een andere minimum-uitkering heeft, moet nu vaak meer dan 40 procent van zijn inkomen aan huur besteden, zeker op de private huurmarkt. Daar komen nog water en energie bij. Zij komen automatisch in de problemen”, aldus Debast. De tussenkomsten in de huur die OCMW’s geven, lossen de problemen niet ten gronde op. OCMW’s moeten ook meer mogelijkheden krijgen om mensen met woonproblemen te begeleiden. “Een uithuiszetting lost niets op, er is immers geen alternatief beschikbaar. Alle overheden samen moeten maatregelen nemen zodat ook mensen met een laag inkomen hun woning kunnen behouden. Zowel centrale overheden als lokale besturen moeten ook nog meer inzetten op sociale woningen, inclusief een versterking van de Sociale Verhuurkantoren”, pleit de VVSG. (Belga)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content