De jagers hebben hun wensen voor de volgende regeringen al klaar. Ze hebben ze voorgelegd aan vertegenwoordigers van de zes belangrijkste Vlaamse partijen en zullen ze toelichten tijdens een debat eind april op de Hunting Expo in Gent. Anders dan toen Natuurpunt onlangs een debat met politieke partijen organiseerde, zal de Open VLD deze keer wel vertegenwoordigd zijn. De Open VLD is namelijk de favoriete partij van de jagers.
...

De jagers hebben hun wensen voor de volgende regeringen al klaar. Ze hebben ze voorgelegd aan vertegenwoordigers van de zes belangrijkste Vlaamse partijen en zullen ze toelichten tijdens een debat eind april op de Hunting Expo in Gent. Anders dan toen Natuurpunt onlangs een debat met politieke partijen organiseerde, zal de Open VLD deze keer wel vertegenwoordigd zijn. De Open VLD is namelijk de favoriete partij van de jagers.De jagers hebben het handige concept van de bedreigde akker- en weidefauna ontdekt. Hun lobbywerk draait om het beschermen van die precaire soorten, zoals de kievit en de veldleeuwerik. Daarom moet er nog veel sterker dan nu ingezet worden op het onder controle houden van 'grote carnivoren' zoals de vos. Dat de vos een concurrent is voor de jacht op konijnen en fazanten en daarom een doorn in het jagersoog, lees je nergens in hun geschriften. Ze doen het voor de natuur.De jagers zien het groot. Ze willen op nog meer plekken kunnen jagen dan nu. Ze willen (nog) meer kunnen jagen op de vos. Ze willen met nachtkijkers en geluidsdempers kunnen jagen. Ze willen vergoed worden als ze eens niet kunnen jagen, bijvoorbeeld als gevolg van de Afrikaanse varkenspest. En ze willen meer armslag voor bijzondere veldwachters, die een soort politiebevoegdheid hebben op de jachtgronden die ze moeten bewaken.Het meest absurde van de twaalf strijdpunten die de jagers voorleggen aan de politieke partijen, is het derde punt: ze willen nesten en jongen van akkerdieren zoals de ree, de haas en de fazant, maar ook de leeuwerik en de kievit kunnen wegnemen en zelf grootbrengen om te vermijden dat ze worden vernietigd door landbouwmachines. Na de landbouwactiviteiten zullen ze de dieren terugzetten. (Ze voorzien wel in genetische controles om te vermijden dat eventuele onverlaten ervan zouden profiteren om - godbetert - méér fazanten uit te zetten dan er werden verzameld.)Over de patrijs reppen ze amper, hoewel ze hameren op het belang van rodelijstsoorten die het moeilijk krijgen en bij ons misschien zelfs met uitsterven bedreigd zijn. De patrijs staat op de rode lijst in Vlaanderen, en toch wordt hij nog altijd bejaagd. Dat is onbegrijpelijk. De jagers pleiten niet voor meer natuurinspecteurs, die onder meer kunnen optreden tegen jachtmisdrijven. Dat vinden ze blijkbaar niet nodig.Om de jagers te inspireren wil ik vijf extra strijdpunten leveren, ook al is de kans is klein dat ze die zullen meenemen in hun lobbywerk na de verkiezingen. De strijdpunten zijn gebaseerd op ervaringen met jagers van de jongste tijd. Ze draaien om praktijken die de jagers zelf niet in de aandacht zullen brengen. Lang niet alle jagers zijn de natuurbeheerders die ze (en zeker hun lobbyisten) graag pretenderen te zijn. Daarom een eigen en eigenzinnige aanvulling op hun lijst.1.De jager wil het recht om exotische muntjakken te kunnen kweken voor hun lekkere vlees. De dieren zullen eerst losgelaten worden in onze natuur en dan geschoten. Het vlees zal vermengd met ander vlees als muntjakstoofpotje worden aangeboden. Als de verwilderde populatie te groot zou worden en schade aan bijvoorbeeld voorjaarsbloeiers zou veroorzaken, zal de jager ingrijpen om het bestand weer te reguleren.2. De jager wil het recht om in Nederland op antibiotica gekweekte patrijzen te kunnen uitzetten, die dan afgeschoten worden en als 'eerlijk wild' op de markt gebracht - geen diervriendelijker vlees dan wild vlees.3.De jager wil het recht om grote everzwijnen uit Oost-Europa te kunnen invoeren voor spectaculaire jachtpartijen. Als mocht blijken dat daarop een uitbraak van de voor de varkenskweek gevaarlijke Afrikaanse varkenspest volgt, zal de jager meehelpen om de zwijnenpopulatie onder controle te krijgen. Als hij als gevolg van de uitbraak in bepaalde zones niet meer kan jagen, zal hij daarvoor vergoed worden.4. De jager zal grote drukjachten organiseren om overlast door everzwijnen tegen te gaan. Als daarmee in één moeite door een wolvenkoppel verstoord wordt, is dat handig meegenomen, want wolven veroorzaken als grote carnivoren overlast voor de maatschappij.5.De jager zal in bepaalde omstandigheden de toelating krijgen om Europees beschermde slechtvalken te schieten, als blijkt dat die roofvogels duiven van duivenmelkers pakken. De slechtvalk doet het trouwens zo goed dat regulatie van zijn bestand door jagers onvermijdelijk zal zijn om overlast te vermijden. Zo speelt de jager zijn essentiële rol in het vinden van een goede balans tussen de lusten en lasten van de natuur. De maatschappij zal hem daar dankbaar voor zijn.