De blanke, koloniale wereld was een mannenwereld: koloniale agenten, plantagebezitters, ondernemers, werknemers van private bedrijven, handelaars, missionarissen en avonturiers waren doorgaans mannen. Op enkele missiezusters na, waren er voor de Tweede Wereldoorlog weinig vrouwen in de Belgische kolonie. Het leefmilieu werd ongeschikt geacht voor het gestel van een westerse vrouw. In 1900 waren er ongeveer 1100 blanke mannen in Congo en 82 blanke vrouwen, onder wie 62 religieuzen.
...