'De slimme kilometerheffing zou in de plaats komen van de jaarlijkse verkeersbelasting', verduidelijkt Rzoska. 'De gebruiker betaalt per kilometer. Al vertel ik er wel meteen bij dat een slimme kilometerheffing pas kan als er wordt geïnvesteerd in alternatieven zoals openbaar vervoer en veilige fietswegen. De kritiek is vaak dat je met de slimme kilometerheffing ook mensen belast in de buitengebieden, waar er vaak geen alternatief is. Die kritiek is terecht en ons voorstel houdt daar rekening mee. De rekening begint pas te lopen op het moment dat je, bijvoorbeeld, een openbaarvervoersknooppunt passeert en besluit daar geen gebruik van te maken. Slim betekent ook: afhankelijk van tijd en plaats. Als je rijdt op een ogenblik dat er geen files staan, op een plek die niet filegevoelig is, betaal je een lagere gebruiksvergoeding.
...