In uw laatste boek 'De kracht van hoop' pleit u voor 'een populisme dat er een prioriteit van maakt zoveel mogelijk burgers aan te moedigen om deel te nemen aan de politiek'. Hoe kunnen wij daaraan bijdragen?
...